Zľavy pre skupiny

Chystáte sa s partiou, kolegami alebo kamarátmi na výlet, koncert alebo na chatu? Ak využijete ponuku SKUPINA, ušetríte.

Súvisiace články

Výhody s ponukou SKUPINA

  • zľava 25 % v 1. a 2. vozňovej triede okrem vlakov InterCity,
  • zľava platí aj vo vlakoch EuroCity s príplatkom 1 € a SuperCity s príplatkom 1 € do druhej triedy a 3 € do prvej triedy,
  • výhodné ponuky zmluvných partnerov,

Ako používať lístok SKUPINA

  • lístok je určený najmenej šiestim platiacim cestujúcim bez ohľadu na príbuzenský vzťah,
  • na zľavu je potrebný preukaz totožnosti jedného člena staršieho ako 18 rokov, ostatní členovia bez obmedzenia veku,
  • lístok uznáme aj v prípade, že nakoniec cestuje menej ako šesť platiacich osôb.

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 25.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.