REGIONAL

Ponuka REGIONAL je určená všetkým cestujúcim bez vekového ohraničenia, ktorí cestujú v 2. vozňovej triede do vzdialenosti maximálne 60 km vlakmi kategórie Os a REX. Výška zľavy je približne 15 % z obyčajného celého cestovného.

Zľava neplatí na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice.

Súvisiace články

Príklady cien:

  • Košice – Margecany (35 km): obyčajné celé cestovné: 2,00 €; REGIONAL: 1,72 €
  • Bratislava – Pezinok  (19 km): obyčajné celé cestovné: 1,20 €; REGIONAL: 1,02 €

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.