Bezplatná preprava vo Vysokých Tatrách

Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu sa vo vlakoch Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnice (OŽ) preukazujú platným preukazom na bezplatnú prepravu bez potreby vyzdvihnutia cestovného lístka na bezplatnú prepravu. Na trati Poprad - Studený Potok - Tatranská Lomnica je potrebné sa preukázať aj cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

Deťom do 6 rokov nie je potrebné nárok na bezplatnú prepravu preukázať ani preukazom na bezplatnú prepravu, cestujú bez akýchkoľvek formalít.

Bezplatná preprava je určená pre:

  • deti do 15 rokov
  • žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov
  • poberateľov sociálnych dôchodkov do 62 rokov
  • občanov od 62 rokov veku

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.