Ako si označiť lístok vo Vysokých Tatrách

Pri ceste na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice si prosím bezprostredne po nástupe do vlaku označte cestovný lístok v označovači, a to v smere šípky, lícom lístka hore, zasunutím do pravej časti otvoru. Týmto sa cestovný lístok stáva platným. Neoznačený, nesprávne alebo viackrát označený cestovný lístok je neplatný. Vlaky sú označené piktogramom „označovača”. 

Ktoré cestovné lístky treba označiť?

  • vnútroštátne (aj časové sieťové) a medzinárodné cestovné lístky
  • blokové cestovné lístky

Ako si cestovné lístky označíte?

  • jednorazové cestovné lístky si označte hneď po nástupe do vlaku len raz, v prestupnom vlaku sa neoznačujú,
  • spiatočné cestovné lístky si označte osobitne pri ceste tam aj pri ceste späť (vždy na lícnej strane lístka),
  • časové cestovné lístky si označte len raz, a to pri prvom použití.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.