TATRANSKÉ ELEKTRIČKY A ZUBAČKY AKO MHD

  • 40 kilometrov tratí

  • 22 staníc a zastávok

  • preprava električkami a zubačkami

  • osobitné cestovné

  • lístok sa označuje ako v mestskej hromadnej doprave

  • na bezplatnú prepravu stačí preukaz

Kliknutím na ikony získate viac informácií. 

VYBERTE SI NAJVÝHODNEJŠIE CESTOVNÉ

Jednorazové
lístky

Blokové
lístky

Časové
lístky

Bezplatná
preprava

SMS
lístky

TATRY
Card

Kliknutím na ikony získate viac informácií. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Ako a ktoré lístky
treba označiť

Preprava
bicyklov

Preprava lyží
a snowboardov

Mapka tratí
s užitočnými informáciami

^ Hore