TATRANSKÉ ELEKTRIČKY A ZUBAČKY AKO MHD

  • 40 kilometrov tratí

  • 22 staníc a zastávok

  • preprava električkami a zubačkami

  • osobitné cestovné

  • lístok sa označuje ako v mestskej hromadnej doprave

  • na bezplatnú prepravu stačí preukaz

VYBERTE SI NAJVÝHODNEJŠIE CESTOVNÉ

Jednorazové
lístky

Blokové
lístky

Časové
lístky

Bezplatná
preprava

SMS
lístky

TATRY
Card

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Ako a ktoré lístky
treba označiť

Preprava
bicyklov

Preprava lyží
a snowboardov

Mapka tratí
s užitočnými informáciami

^ Hore