Pomáhame cestovať telesne postihnutým osobám

Železničná spoločnosť Slovensko zaraďuje podľa svojich najlepších možností do rýchlikov a ďalších diaľkových vlakov vozne na prepravu imobilných cestujúcich. Cestujúci so zdravotným postihnutím môžu okrem toho využiť viacero druhov zliav.

Vnútroštátne zľavy

 • držiteľovi Preukazu fyzickej osoby s ťažkým postihnutím so sprievodcom bezplatne odvezieme:
  • jeho sprievodcu (v 2. vozňovej triede okrem IC vlakov),
  • vozík pre imobilného cestujúceho,
  • kočík pre imobilné dieťa,
  • psa so špeciálnym výcvikom.
 • sprievodca môže cestovať bezplatne aj vtedy, ak osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva nárok na bezplatnú prepravu, prosíme však držiteľa preukazu, aby sa preukázal nielen dokladmi na bezplatnú prepravu (cestovný lístok a preukaz), ale aj preukazom ŤZP-S,
 • ak držiteľom preukazu ŤZP je dieťa do dovŕšenia šiesteho roku, bezplatne sa s ním prepravuje aj jeho sprievodca,
 • pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať košík a môže cestovať aj v 1. triede (prosíme v prípade kontroly preukázať sa Preukazom psa so špeciálnym výcvikom a umiestniť mu známku na viditeľné miesto),
 • vo vlaku môže byť pri kontrole vyžadovaný preukaz ŤZP a preukaz totožnosti,
 • vo vlakoch EuroCity cestuje držiteľ preukazov ŤZP a ŤZP-S bez ohľadu na vozňovú triedu s vnútroštátnym príplatkom 1€. Sprievodca príplatok platí len v 1. triede,
 • vo vlakoch SuperCity cestujú ŤZP a ŤZP-S s vnútroštátnym príplatkom 5 € v 2. vozňovej triede, ak využívajú bezplatnú prepravu. Ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, príplatok k cestovnému v 2. triede predstavuje 1 €. Sprievodca platí v 2. triede príplatok 5 €. V 1. triede je príplatok pre všetkých 3 €,
 • vo vlakoch InterCity poskytujeme zľavy podľa osobitného cenníka,

Pomoc s cestovaním

 

O svoje skúsenosti s cestovaním sa vo vlogu podelil pán Martin Rybarčák, ktorý je autorom videa. Ďakujeme!

^ Hore