TÝŽDENNÉ A MESAČNÉ PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

 • Cestujete vlakom do práce pravidelne alebo každý deň?

 • Máte šancu ušetriť aj polovicu cestovného.

   

  

Kde získate traťové (týždenné a mesačné) cestovné lístky

 • traťové cestovné lístky môžete získať cez internet aj v pokladniciach ZSSK,
 • môžu byť vydané ako bežný lístok alebo na bezkontaktnú čipovú kartu (vydanú do 30.6.2016),
 • ak nevyužívate bezkontaktnú čipovú kartu, pri kontrole vo vlaku prosím predložte aj preukaz totožnosti, pri nákupe v pokladnici sa dopisuje číslo preukazu priamo na lístok.

Cena

 • Cena sa odvíja od vzdialenosti, na ktorú sa traťový lístok vystavuje, a časové obdobie platnosti.
 • Výhodou traťového lístka je výrazná zľava voči bežnému jednorazovému cestovnému - v 2. triede 50 % a v 1. triede vyše 50 % (v prepočte na jednu cestu).
 • Zľava je tým vyššia, čím väčší počet ciest sa na lístok zrealizuje. V čase platnosti lístok možno použiť na neobmedzený počet ciest po tej istej trati (stanice vyznačené na lístku).

Platnosť

Traťové lístky sa dajú využiť aj v rýchlikoch, regionálnych rýchlikoch, expresoch alebo vo vlakoch REX. Vo vlakoch vyššej kategórie je možné cestovať podľa nasledovných pravidiel:

Cestovanie vo Vysokých Tatrách

Na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) traťové predplatné cestovné lístky neplatia. Cestujúci si môžu kúpiť iný traťový predplatný cestovný lístok podľa osobitného cenníka.

Tipy ZSSK

 • ste žiak alebo študent a využívate bezplatnú prepravu? Cestovanie s mesačnými študentskými časovými lístkami alebo na ročný žiacky preukaz má osobitné pravidlá. Prosím kliknite na ďalšie informácie. Okrem bezplatnej prepravy sú k dispozícii aj zľavnené žiacke predplatné traťové lístky (viac informácií otvoríte kliknutím).

 • jazdíte na bicykli? K traťovému lístku si môžete dokúpiť za zvýhodnených podmienok traťový lístok na bicykel platný v osobných vlakoch a regionálnych expresoch. Za týždenný lístok zaplatíte 4 €, za mesačný 8 €.

Príklady cien traťových predplatných cestovných lístkov - 2. trieda

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta z Pezinka do Bratislavy v prepočte bude stáť:

0,60 €

Pezinok - Bratislava hl. st.

týždenne

mesačne

(19 km)

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné*/ REGIONAL

6 € / 5,1 €

12 € / 10,2 €

24 € / 20,4 €

48 € / 40,8 €

traťový lístok

3

6

12

24

*Plné cestovné je vypočítané ako 5-násobok jednorazového obyčajného cestovného za týždeň a 20-násobok za mesiac (respektíve 10-násobok a 40-násobok pri spiatočnej ceste). Zľavu REGIONAL poskytuje ZSSK pri cestách do 60 kilometrov, ale len na osobné vlaky a spoje REX, nie na rýchliky.

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Zvolena do Banskej Bystrice v prepočte bude stáť:

0,65 €

Zvolen os. st. - Banská Bystrica

týždenne

mesačne

(21 km)

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

relačná zľava

5 €

10 €

20 €

40 €

traťový lístok

3,25 €

6,5

13

26

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta z Trnavy do Bratislavy v prepočte bude stáť:

1,27 €

Trnava - Bratislava hl. st.

týždenne

mesačne

(46 km)

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné / REGIONAL

12,75 € / 10,9 €

25,5 € / 21,8 €

51 € / 43,6 €

102 € / 87,2 €

traťový lístok

6,37

12,74

25,5

51

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Spišskej Novej Vsi do Košíc v prepočte bude stáť:

1,99 €

Spišská Nová Ves - Košice

týždenne

mesačne

(75 km)

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné

20 €

40 €

80 €

160 €

traťový lístok

9,99 €

19,98

39,99

79,98

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Žiliny do Bratislavy v prepočte bude stáť:

4,69 €

Žilina - Bratislava hl. st.

týždenne

mesačne

(203 km)

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné

46,9 €

93,8 €

187,6 €

375,2 €

traťový lístok

23,44 €

46,88 €

93,79 €

187,58 €

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore