Traťové predplatné cestovné lístky

Cestujete vlakom do práce pravidelne alebo každý deň? Máte šancu ušetriť aj polovicu cestovného. Lístky si môžete kupovať jednosmerné i obojsmerné, na obidve vozňové triedy. Maximálna vzdialenosť, na ktorú možno cestovať, je 210 kilometrov.

Súvisiace články

Ako na to?

  • Traťové cestovné lístky môžete získať v papierovej forme ako bežný lístok (dopisuje sa číslo občianskeho preukazu).

Cena

  • Cena sa odvíja od vzdialenosti, na ktorú sa traťový lístok vystavuje, a časové obdobie platnosti.
  • Výhodou traťového lístka je výrazná zľava voči bežnému jednorazovému cestovnému - v 2. triede 50 % a v 1. triede vyše 50 % (v prepočte na jednu cestu).
  • Zľava je tým vyššia, čím väčší počet ciest sa na lístok zrealizuje. V čase platnosti lístok možno použiť na neobmedzený počet ciest po tej istej trati (stanice vyznačené na lístku).

 

Traťové lístky sa dajú využiť aj v rýchlikoch, regionálnych rýchlikoch alebo vo vlakoch REX. Vo vlakoch vyššej kategórie je možné cestovať podľa nasledovných pravidiel:

 

Tip ZSSK: Ste žiak alebo študent a využívate bezplatnú prepravu? Cestovanie s mesačnými študentskými časovými lístkami alebo na ročný žiacky preukaz má osobitné pravidlá. Prosím kliknite na ďalšie informácie. Okrem bezplatnej prepravy sú k dispozícii aj zľavnené žiacke predplatné traťové lístky (viac informácií otvoríte kliknutím).

 

Cestovanie vo Vysokých Tatrách

Na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) traťové predplatné cestovné lístky neplatia. Cestujúci si môžu kúpiť iný traťový predplatný cestovný lístok podľa osobitného cenníka.

Príklady cien traťových predplatných cestovných lístkov - 2. trieda

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta z Pezinka do Bratislavy v prepočte bude stáť:

0,60 €

 
Pezinok - Bratislava hl. st. (19 km)

týždenne

mesačne

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné*/ REGIONAL

6 € / 5,1 €

12 € / 10,2 €

24 € / 20,4 €

48 € / 40,8 €

traťový lístok

3

6

12

24

*Plné cestovné je vypočítané ako 5-násobok jednorazového obyčajného cestovného za týždeň a 20-násobok za mesiac (respektíve 10-násobok a 40-násobok pri spiatočnej ceste). Zľavu REGIONAL poskytuje ZSSK pri cestách do 60 kilometrov, ale len na osobné vlaky a spoje REX, nie na rýchliky.

 

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Zvolena do Banskej Bystrice v prepočte bude stáť:

0,65 €

 

 


Zvolen os.st. - Banská Bystrica (21 km)

týždenne

mesačne

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

relačná zľava

5 €

10 €

20 €

40 €

traťový lístok

3,25 €

6,5

13

26

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta z Trnavy do Bratislavy v prepočte bude stáť:

1,27 €

 

 


Trnava - Bratislava hl. st. (46 km)

týždenne

mesačne

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné / REGIONAL

12,75 € / 10,9 €

25,5 € / 21,8 €

51 € / 43,6 €

102 € / 87,2 €

traťový lístok

6,37

12,74

25,5

51

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Spišskej Novej Vsi do Košíc v prepočte bude stáť:

1,99 €

 
Spišská Nová Ves - Košice (75 km)

týždenne

mesačne

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné

20 €

40 €

80 €

160 €

traťový lístok

9,99 €

19,98

39,99

79,98

Pri nákupe traťového lístka vás jedna cesta zo Žiliny do Bratislavy v prepočte bude stáť:

4,69 €

 

 


Žilina - Bratislava hl. st. (203 km)

týždenne

mesačne

jednosmerný

obojsmerný

jednosmerný

obojsmerný

plné cestovné

46,9 €

93,8 €

187,6 €

375,2 €

traťový lístok

23,44 €

46,88 €

93,79 €

187,58 €

Tip ZSSK: Ak si kúpite týždenný alebo mesačný predplatný traťový lístok, počet ciest na zvolenej trati nie je nijako obmedzený. Čím viac ciest podniknete, tým viac ušetríte.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.