Preprava zvierat

Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko môžete v 2. vozňovej triede prepraviť aj vašich štvornohých priateľov.

Foto: Pixabay

Súvisiace články

Malé zvieratá bezplatne

  • králiky, mačky, morčatá a ďalšie malé zvieratá (aj psíkov) smiete prepraviť bezplatne, musia však byť počas prepravy umiestnené do klietky, košíka alebo inej uzatvárateľnej schránky s nepriepustným dnom,
  • v schránkach sa dajú prepraviť aj dravé vtáky.

Pes bez schránky za polovičné cestovné

  • bez schránky môžete prepraviť len psa, a to s ochranným košíkom a na vôdzke,
  • psa bez schránky prepravíme na území Slovenska za polovičné cestovné, vo vlaku EuroCity treba doplatiť príplatok 1 €, vo vlaku SuperCity bez príplatku, vo vlakoch InterCity platí osobitný cenník,
  • na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice si môžete kúpiť pre psa aj časový sieťový lístok.

Prosíme rešpektovať spolucestujúcich

  • zviera môže byť umiestnené v kupé, ak s tým súhlasia spolucestujúci, alebo v otvorenom vozni na mieste, kde nebude prekážať spolucestujúcim (v zásade v krajných častiach vozňa),
  • prosíme nevykladať zviera na sedadlá, ležadlá a nevodiť ich do reštauračných vozňov.

V 2. triede áno, v 1. triede a v lôžkových vozňoch nie

  • zvieratá môžete prepraviť vo vozňoch 2. triedy s miestami na sedenie a v ležadlových vozňoch,
  • vo vozňoch 1. triedy ani v lôžkových vozňoch nie je preprava zvierat umožnená. Výnimkou je pes so špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S.
Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.