Vlak a bicykel

Foto: ŽOS Vrútky

Chystáte sa na výlet bicyklom? Vášho dvojkolesového tátoša si môžete prepraviť aj vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko. Okrem bicyklov prepravujeme aj elektrobicykle.

Zjednodušená preprava

(všetky typy vlakov)

Túto možnosť ponúkame v takmer všetkých vlakoch vnútroštátnej dopravy okrem InterCity (do vyčerpania kapacity). Stačí zaplatiť cestovné. Ide o nosný spôsob prepravy bicyklov na kratšie vzdialenosti, využíva sa však aj v diaľkovej doprave. 

Bicykel, elektrobicykel alebo batožina sa prepravuje v špeciálnom priestore (priestor s vešiakmi, prípadne priestor pre kočíky) vo vozni označenom piktogramom. V niektorých vlakoch je možné kúpiť si na tieto miesta miestenku. Rovnako ide o prepravu bicykla na predstavku v prvom vozni (prvé dvere) alebo poslednom vozni (posledné dvere).

Cestujúci dohliada na bicykel sám. Na jednu osobu je možné prepraviť najviac tri bicykle (cestovné sa platí za každý osobitne).

Preprava pri medzinárodnej diaľkovej doprave je možná len vo vozňoch s osobitným priestorom (nie na predstavkoch). Pri vybraných vlakoch je  povinná rezervácia (osobitne spoplatnená).

Pojazdná úschovňa batožín

(pri cestách na dlhšie vzdialenosti)

Túto službu ponúkame vo veľkej časti vlakov diaľkovej dopravy, ale aj v mnohých regionálnych expresoch a regionálnych rýchlikoch. Bicykel alebo elektrobicykel sa prepravuje v osobitnom vozni s pojazdnou úschovňou. Cestujúci si ho naloží a vyloží sám, ale počas prepravy naň nemusí dohliadať. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu odporúčame zákazníkom dokúpiť si rezerváciu (v predaji 60 dní vopred), v niektorých vlakoch je povinná. Prosíme cestujúcich, aby pred naložením odmontovali všetky ľahko odnímateľné časti bicykla. Na jednu osobu je možné prepraviť najviac tri bicykle.

Tip ZSSK: Cestujete s bicyklami ako väčšia skupina a chcete mať istotu, že bude vo vlaku dosť miesta? Odporúčame nahlásiť najneskôr päť dní pred cestou na Kontaktné centrum (tel. 18 188, info@remove-this.slovakrail.sk) čísla vlakov, trasu, počet cestujúcich a kontakt na vedúceho skupiny.

Ako zistíte, či vlak vezie pojazdnú úschovňu batožín

pojazdná úschovňa batožín, dobrovoľná rezervácia miest pre bicykle

 

pojazdná úschovňa batožín, povinná rezervácia miest pre bicykle

 

zjednodušená preprava

 

zjednodušená preprava v špeciálnom vozni s možnosťou rezervácie

 

zjednodušená preprava v špeciálnom vozni s povinnou rezerváciou (najmä v medzinárodnej preprave)

 

preprava bicyklov vylúčená

 

Koľko za bicykel zaplatíte
pri preprave na Slovensku?

  • jednorazový lístok za bicykel 1,50 €,

  • jednodňový lístok za bicykel 2,50 €

  • týždenný 6 €

  • miestenka (dobrovoľná alebo povinná) 1 €

  • vo vlaku InterCity 2,50 €

Cestovné sa platí za každý kus zvlášť a s výnimkou vlakov InterCity je rovnaké bez ohľadu na kategóriu vlaku a na to, či využívate zjednodušenú prepravu alebo pojazdnú úschovňu. Skladací bicykel je možné prepraviť bezplatne ako príručnú batožinu (ak je zložený).

Tip ZSSK: Využívate týždenné/mesačné traťové predplatné lístky, týždenné a mesačné tatranské časové lístky, predplatné lístky na IDS BK alebo kartu MAXI KLASIK? Môžete si dokúpiť za zvýhodnených podmienok traťový lístok na bicykel platný v osobných vlakoch a regionálnych expresoch. Za týždenný lístok zaplatíte 4 €, za mesačný 8 €.

Ako s bicyklom do zahraničia

Rakúsko

Do Rakúska premávajú zo Slovenska len osobné vlaky alebo regionálne expresy (REX) - jedinou výnimkou je priamy lôžkový vozeň Košice - Viedeň. Osobné vlaky i regionálne expresy prevážajú aj bicykle. Cena lístka na malý pohraničný styk alebo cestovného EURegio do Viedne zahŕňa ich prepravu na úseku medzi Bratislavou a cieľovou stanicou v Rakúsku.

Česká republika

Na osobné vlaky a regionálne expresy (linky Kúty – Břeclav, Nové Mesto nad Váhom - Velká nad Veličkou, Trenčianska Teplá - Vlárský průsmyk, Púchov – Horní Lideč alebo Čadca – Mosty u Jablunkova) je možné si kúpiť jednosmerný cestovný lístok na bicykel za rovnakých podmienok ako vo vnútroštátnej doprave na území Slovenska za 1,50 €. Toto cestovné platí k lístku na malý pohraničný styk.

V diaľkových vlakoch (rýchlik, expres, EuroCity, EuroNight) môžete využiť pojazdnú úschovňu batožín. Vo vybraných vlakoch je zavedená povinná rezervácia v pojazdnej úschovni batožín za 3,50 € vrátane cestovného. Vo väčšine ďalších denných diaľkových vlakov je možné rezervovať si miesto pod dohľadom cestujúceho za 4,50 € (v cene je aj miesto na sedenie pre cestujúceho). Presnú informáciu zistíte po vyhľadaní spoja v cestovnom poriadku.

Maďarsko

Do Maďarska jazdia zo Slovenska vlaky kategórie EuroCity a EuroNight. Bez ohľadu na to, či cestujúci využíva pojazdnú úschovňu batožín alebo prepravuje bicykel pod vlastným dohľadom, cena predstavuje 7 € (5 € medzinárodné cestovné + 2 € rezervácia). Okrem toho premávajú osobné vlaky zo stanice Bratislava-Petržalka do maďarskej Rajky a Hegyeshalomu. Cena za prepravu bicykla závisí na precestovanej vzdialenosti (kliknite prosím na bližšie informácie).

Poľsko

Zo Slovenska premávajú cez spoločnú hranicu do Poľska osobné vlaky do stanice Zwardoń a sezónne aj z Medzilaboriec do Sanoku alebo Rzeszówa. Cestovný lístok na bicykel je možné si kúpiť za podmienok ako vo vnútroštátnej preprave za 1,50 € po Zwardoń alebo Rzeszów.

Ukrajina

V osobných vlakoch z Čiernej nad Tisou do Čopu sa dajú prepraviť bicykle na predstavkoch za podmienok ako vo vnútroštátnej preprave (jednosmerný lístok za 1,50 €)

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 09.03.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.