Na narodeniny v "jednotke"

Všetci platiaci cestujúci, ktorí sa rozhodnú využiť vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko v deň svojich narodenín, môžu cestovať vo vozňoch 1. triedy za cenu cestovných lístkov na 2. triedu. Ponuka platí iba v deň narodenín, t.j. do polnoci daného dňa. V prípade využitia ponuky s rezerváciou miesta je potrebné k cestovnému lístku na 2. vozňovú triedu zakúpiť rezervačný doklad do 1. vozňovej triedy (lôžkové lístky na 1. vozňovú triedu a miestenky sa hradia v plnej výške).

Súvisiace články

Cestujúci preukazuje nárok na ponuku preukazom totožnosti alebo preukazom na preukázanie veku dieťaťa, pokiaľ ide o cestujúcich do 15 rokov.

Ponuku nie je možné využiť vo vlakoch InterCity ani s lístkom na bezplatnú prepravu.

Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.