Náležitosti fotografie

Prosíme cestujúcich, aby poskytli fotografiu aktuálnu a nepoužitú, profesionálnu (dostatočne jasnú a zreteľnú), aby zobrazená osoba bola identifikovateľná, vyobrazená z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia.

V prípade výdaja preukazu vo forme BČK je potrebná farebná fotografia.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.