Otázky a odpovede o SMS lístku

Súvisiace články

Mešká vlak. Podľa cestovného poriadku by vlak mal stihnúť prejsť trasu tak, aby SMS cestovný lístok nevypršal. S meškaním to však už nevychádza. Bude SMS cestovný lístok uznaný? Ako mám postupovať?

Vlakvedúci štandardne má informáciu o meškaní, čas oneskorenia zohľadní. Ak by vznikli veľmi komplikované prípady, sme pripravení ich riešiť individuálne, a tak, aby bol cestujúci spokojný.

Cestujem na dlhšiu trasu s bicyklom, nestačí mi ani 60-minútový SMS cestovný lístok. Potrebujem dva SMS cestovné lístky. Znamená to, že musím mať aj dva SMS cestovné lístky na bicykel?

Nie, nemusíte. Ak aj prestupujete a máte dva SMS lístky, hoci aj časovo nenadväzujúce, považujeme to za jednu cestu a stačí vám jeden SMS cestovný lístok na bicykel. Toto sa vzťahuje na celoslovenský SMS lístok, tatranský SMS lístok na bicykel platí dve hodiny.

SMS lístok platí na určený čas – 20 a 60 minút alebo 180 minút na bezplatnú prepravu. Môžem s ním prestúpiť aj na iný spoj?

Môžete, ale SMS lístok platí len v osobných vlakoch.

Môžem si kúpiť SMS lístok z môjho mobilu aj pre iného cestujúceho?

Áno, ale pri kontrole cestovných dokladov bude potrebné, aby bol daný mobilný telefón k dispozícii.

Som z Českej republiky a mám českú SIM kartu. Môžem si kupovať SMS lístky?

Nie, táto služba je k dispozícii len u slovenských operátorov.

Vo vlaku sa mi blíži koniec platnosti SMS cestovného lístka. Za akých podmienok si môžem kúpiť od vlakvedúceho cestovný lístok na ďalšiu cestu?

Ak SMS lístok ešte platí, môžete si kúpiť ďalší lístok bez prirážky. Ak už platnosť vypršala a aktívne vyhľadáte vlakvedúceho, môžete si zabezpečiť lístok s prirážkou 1,5 € (platený lístok) alebo 3 € (lístok na bezplatnú prepravu).

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.