Jednoducho a pohodlne do vlaku s SMS lístkom

Lístok na vlak si môžete vybaviť jednoduchšie. Železničná spoločnosť Slovensko od 25. novembra 2015 zaviedla SMS lístky na vzdialenosť:

 • 8 kilometrov zo staníc, kde nie je zabezpečený predaj lístkov vôbec alebo v čase, keď je pokladnica zatvorená,
 • 20 kilometrov zo staníc, kde je zabezpečený predaj lístkov,
 • pre bezplatných cestujúcich SMS lístky na 180 minút bez obmedzenia vzdialenosti.

V pilotnej prevádzke môžete SMS lístok kupovať len zo staníc a zastávok ležiacich na troch tratiach:

Neprehliadnite: Nové pravidlá nastupovania a nákupu lístka vo vlakoch na linkách Trnava - Kúty, Čadca - Makov, Humenné - Stakčín.

Výhody

 • Ak nastupujete na stanici s predajom lístkov, nemusíte čakať v rade pri pokladnici,
 • Ak nastupujete na stanici alebo zastávke, kde nie je zabezpečený predaj lístkov, zakúpite si lístok ľahko a pohodlne vopred. Nemusíte vyhľadať vozeň označený nálepkou Predaj cestovných lístkov,
 • Ak cestujete ďalej ako 8 alebo 20 kilometrov, môžete pokojne vo vlaku počkať na vlakvedúceho a pri prvej kontrole si bez akejkoľvek prirážky zakúpiť lístok na ďalšiu cestu (nezabudnite však prosím pri kontrole povedať vlakvedúcemu, že potrebujete lístok na cestu ďalej). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na cestovné lístky na bezplatnú prepravu,
 • Zľavy pre držiteľov zákazníckych preukazov KLASIK RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS, držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S a ďalšie kategórie cestujúcich.

Jednoduchý postup v troch krokoch

 1. Do textu SMS zadáte písmeno podľa toho, aký typ lístka si chcete zabezpečiť. Telefónne číslo zvolíte podľa toho, z ktorej stanice nastupujete. Každá stanica má pridelené svoje číslo. Odošlete SMS,
 2. Do vášho telefónu príde približne do 2 minút SMS s lístkom, s ktorou môžete nastúpiť do vlaku,
 3. Pri kontrole sa preukážete SMS lístkom. Ak cestujete ďalej, dokúpite si cestovný doklad na ďalšiu cestu.

Tip ZSSK: Nechcete si pamätať číslo stanice? Stiahnite si aplikáciu do mobilného telefónu, ktorú vám nákup zjednoduší. Appku pre systém Android nájdete na Google Play a pre systém iOS na iTunes Apple.

Kde a ako dlho platí SMS lístok

 • SMS lístok sa dá použiť v osobných vlakoch (Os) a regionálnych expresoch (REX) (len v 2. vozňovej triede),
 • Platený SMS lístok do 8 kilometrov platí 30 minút od doručenia najviac na precestovanie tejto vzdialenosti,
 • Platený SMS lístok do 20 kilometrov platí 60 minút od doručenia najviac na precestovanie tejto vzdialenosti,
 • Bezplatný lístok platí 180 minút bez kilometrického obmedzenia,
 • Služba je prístupná v sieťach Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia a SWAN Mobile - 4ka, nie u zahraničných operátorov.
 • SMS lístok nie je možné posielať na iný mobilný telefón (platí len nepreposielaný SMS lístok).

Druh a cena lístkaText SMS

Ak nie je dostupný predaj lístkov v pokladnici

Ak je dostupný predaj lístkov v pokladnici

do 8 km/30 minút (bezplatný 180 minút bez obmedzenia km)

do 20 km/60 minút (bezplatný 180 minút bez obmedzenia km)

obyčajný

A

0,44 €

1,80 €

zľavnený

Z

0,30 €

1,30 €

bezplatný

B

0 €

0,80 €

bicykel a batožina

X

1,50 €

1,50 €

SMS s návodom

INFO alebo HELP

0 €

0 €

Zľavnené SMS cestovné je určené pre:

Návratky:

 • Platený SMS lístok je možné vrátiť len v prípade jeho nevyužitia z viny dopravcu (prostredníctvom pokladnice, bežnej pošty, elektronickej pošty na adresu Sekcie OTZ, uveďte prosím telefónne číslo, z ktorého bol realizovaný nákup, dátum, čas zakúpenia, kód SMS lístka, číslo účtu a relevantné dokumenty, ktorými preukážete opodstatnenosť požiadavky).

Odlišnosti

Tipy pre vás

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.