SMS lístok na osobáčik

 • číslo 2255
  na osobné vlaky ZSSK okrem Tatier

 • číslo 2233
  na tatranské električky a zubačky

 

Nové od 11. júna 2017:

Celoslovenský SMS lístok "číslo 2255"

SMS

Cena

60-minútový*

A*

2,50 €

20-minútový

B

1,30 €

180-minútový na bezplatnú prepravu

Z

0,30 €

jednorazový bicykel/batožina

X

1,50 €

návod

INFO
alebo HELP

0,00 €

*Môže byť aj prázdna SMS, medzera alebo iný znak okrem ostatných znakov uvedených v tabuľke.

Celoslovenský SMS lístok platí vo všetkých osobných vlakoch (kategória Os) ZSSK na území Slovenska okrem tratí Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a Štrba - Štrbské Pleso.

Naďalej ponúkame:

Tatranský SMS lístok "číslo 2233"

SMS

Cena

2-hodinový celý*

A*

2 €

2-hodinový zľavnený

B

1 €

denný (do 24:00 h) celý

C

4 €

denný (do 24:00 h) zľavnený

D

2 €

2-hodinový bicykel/batožina

X

1 €

návod

INFO
alebo HELP

0 €

Kliknite na informáciu, kto má nárok na zľavnené cestovné vo Vysokých Tatrách.

*Môže byť aj prázdna SMS, medzera alebo iný znak okrem ostatných znakov uvedených v tabuľke.

Tatranský SMS lístok platí vo vlakoch na tratiach Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica, Štrba - Štrbské Pleso a Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica. Viac informácií o doprave vo Vysokých Tatrách.

Postup

1. Pošlite bezplatnú SMS v požadovanom tvare na číslo 2255 (vo Vysokých Tatrách na číslo 2233)

2. Do približne dvoch minút dostanete cestovný lístok na vlak vo forme spoplatnenej SMS správy.

3. Pri nastupovaní do vlaku treba mať už platný SMS lístok.

4. Pred koncom platnosti celoslovenského SMS lístka dostanete bezplatnú SMS o možnosti predĺženia.

Platnosť lístka

 • SMS lístok sa dá využiť vo vlakoch kategórie Os (osobný vlak), nie je k dispozícii pre vlaky vyššej kategórie,
 • z jedného mobilného telefónu je možné zakúpiť aj viac SMS lístkov,
 • preposlaný SMS lístok nie je platný,
 • v čase platnosti SMS lístka môžete vykonať neobmedzený počet ciest,
 • denný tatranský SMS lístok platí do 24:00 hod dňa, keď bol kúpený,
 • na trati Poprad-Tatry - Studený Potok - Tatranská Lomnica platia oba SMS lístky.

Dostupnosť

 • SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov domácich operátorov Orange, Telekom, O2 a 4ka,
 • SMS lístok nie je možné kúpiť prostredníctvom zahraničných operátorov.

Návratky

 • SMS lístok nie je možné vrátiť z dôvodu na strane cestujúceho. Vrátenie je však možné v prípade nevyužitia lístka z viny dopravcu (prostredníctvom pokladnice alebo zaslaním bežnou poštou či elektronickou poštou na adresu Sekcie OTZ (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Úsek obchodu, Sekcia odúčtovania tržieb železníc, Oddelenie vnútroštátnej prepravy, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, ZSSKSeOTZ@slovakrail.sk),
 • uveďte prosím telefónne číslo, z ktorého bol realizovaný nákup, dátum, čas zakúpenia, kód SMS lístka, číslo účtu a relevantné dokumenty, ktorými preukážete opodstatnenosť požiadavky.

Naše tipy

Daňové doklady

Obchodné podmienky

^ Hore