CENNÍKY CESTOVNÉHO A SLUŽIEB

Podmienky prepravy osôb, batožiny, zvierat a vecí na sieti železničných dráh upravuje Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu.  

Cenníky

PDF dokument

Obyčajné cestovné 2. trieda

PDF dokument

Cestovné REGIONAL 2. trieda

PDF dokument

Cestovné od 70 rokov 2. trieda

PDF dokument

Cestovné ŤZP a ŤZP-S 2. trieda

PDF dokument

Cestovné JUNIOR a SENIOR 2. trieda

PDF dokument

Cestovné KLASIK a SKUPINA 2. trieda

PDF dokument

Cestovné MAXI KLASIK

PDF dokument

Cestovné traťových predplatných lístkov

PDF dokument

Cestovné žiackych traťových predplatných lístkov

PDF dokument

Cestovné na 1. triedu

PDF dokument

Príplatok na vlak vyššieho druhu

PDF dokument

Rezervácie - miestenky, lôžkové a ležadlové lístky

PDF dokument

Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky

HTML dokument

Miestenky, lôžka a ležadlá v medzinárodnej preprave (.html) 

PDF dokument

Cestovné za bicykel a batožinu

PDF dokument

Úhrady, ceny a poplatky

PDF dokument

SMS lístky

Cenníky cestovného v stacionárnych a predajných automatoch

PDF dokument

Cestovné v stacionárnych automatoch

PDF dokument

Cestovné v predajných automatoch

Cenníky cestovného vo Vysokých Tatrách - TEŽ a OŽ

PDF dokument

Cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice

Cenníky prepravy autovlakom

PDF dokument

Cestovné autovlakom

Cenníky prepravy vo vlakoch InterCity

PDF dokument

Ceny a zľavy vo vlakoch InterCity

^ Hore