Cenníky cestovného a služieb

Súvisiace články

Podmienky prepravy osôb, batožiny, zvierat a vecí na sieti železničných dráh upravuje Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu.  

PDF dokument

Obyčajné cestovné 2. trieda

PDF dokument

Cestovné REGIONAL 2. trieda

PDF dokument

Cestovné od 70 rokov 2. trieda

PDF dokument

Cestovné ŤZP a ŤZP-S 2. trieda

PDF dokument

Cestovné JUNIOR a SENIOR 2. trieda

PDF dokument

Cestovné KLASIK a SKUPINA 2. trieda

PDF dokument

Cestovné MAXI KLASIK

PDF dokument

Cestovné traťových predplatných lístkov

PDF dokument

Cestovné žiackych traťových predplatných lístkov

PDF dokument

Cestovné na 1. triedu

PDF dokument

Príplatok na vlak vyššieho druhu

PDF dokument

Rezervácie - miestenky, lôžkové a ležadlové lístky

PDF dokument

Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky

HTML dokument

Miestenky, lôžka a ležadlá v medzinárodnej preprave (.html) 

PDF dokument

Cestovné za bicykel a batožinu

PDF dokument

Úhrady, ceny, poplatky do 10. júna 2017

Úhrady, ceny a poplatky od 11. júna 2017

PDF dokument

SMS lístky do 10. júna 2017

SMS lístky od 11. júna 2017

Cenníky cestovného v stacionárnych a predajných automatoch

PDF dokument

Cestovné v stacionárnych automatoch

PDF dokument

Cestovné v predajných automatoch

Cenníky cestovného vo Vysokých Tatrách - TEŽ a OŽ

PDF dokument

Cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice

Cenníky prepravy autovlakom

PDF dokument

Cestovné do 10. júna 2017

Cestovné od 11. júna 2017

Cenníky prepravy vo vlakoch InterCity

PDF dokument

Ceny a zľavy vo vlakoch InterCity

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 09.06.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.