Preprava batožín, kočíkov a lyží

Potrebujete prepraviť batožinu? Ak má menšie rozmery, môžete ju prepraviť sami zadarmo v kupé alebo v otvorenom vozni. Na veľké kusy sú určené vyhradené priestory alebo pojazdné úschovne batožín.

Čo si môžete vziať zadarmo

  • príručnú batožinu
  • 1 detský kočík s dieťaťom (okrem IC vlakov) alebo 1 pár lyží s palicami alebo 1 snowboard

Príručná batožina by nemala zaberať viac miesta, než je priestor nad alebo pod sedadlom cestujúceho. Zároveň by nemala byť ťažšia, než je cestujúci schopný naložiť. Tento princíp platí, aj keď cestujúci nemá miesto na sedenie. Za príručnú batožinu zodpovedá sám cestujúci.

Čo s väčšou batožinou

Na prepravu veľkých batožín môžete využiť:

Vyhradený priestor

Túto možnosť ponúkame za cestovné vo všetkých vlakoch vnútroštátnej dopravy (do vyčerpania kapacity). Batožina sa prepravuje predovšetkým na predstavku (v prvom vozni za prvými dverami alebo v poslednom vozni za poslednými dverami). Cestujúci si na ňu dohliada sám. Maximálne je možné prepraviť tri kusy batožiny.

Pojazdná úschovňa batožín

Túto službu ponúkame vo veľkej časti vlakov diaľkovej dopravy. Batožina sa prepravuje vo vozni s pojazdnou úschovňou. Cestujúci si ju naloží a vyloží sám, ale počas prepravy na batožinu nemusí dohliadať. Z kapacitných dôvodov odporúčame si k cestovnému za batožinu dokúpiť aj rezerváciu, v niektorých vlakoch je povinná. Maximálne je možné prepraviť tri kusy batožiny.

Ako zistíte, či vlak vezie pojazdnú úschovňu batožín

pojazdná úschovňa batožín, dobrovoľná rezervácia miest pre batožiny

 

pojazdná úschovňa batožín, povinná rezervácia miest pre batožiny

 

Koľko za prepravu veľkej batožiny zaplatíte?

  • jednorazový lístok 1 €
  • jednodňový lístok 2 €
  • týždenný 6 €
  • miestenka (pri povinnej rezervácii alebo dobrovoľne) 1 €

Vo vlakoch InterCity platia osobitné podmienky. Kliknite prosím na bližšie informácie.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 09.11.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.