BEZPLATNÁ PREPRAVA

 

 

KATEGÓRIE CESTUJÚCICH

Deti do 6 rokov
(bez registrácie)

Deti od 6 do 16 rokov
(bezplatná registrácia)

Žiaci a študenti do 26 rokov
(bezplatná registrácia)

Pob. dôchodkov do 62 rokov
(bezplatná registrácia)

Seniori od 62 rokov
(bezplatná registrácia)

Skupiny
(nahlásenie cesty)

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Registrácia
v pokladniciach

Registrácia
cez internet

Žiadanka
na výdaj preukazu

Lístok do mobilu
na zavolanie

AKO FUNGUJE BEZPLATNÁ PREPRAVA

 • bezplatnú prepravu zabezpečujeme od 17. novembra 2014 na základe rozhodnutia Vlády SR. Základné pravidlá sú nasledovné:
  • na využívanie bezplatnej prepravy je potrebné zaregistrovať sa do systému ZSSK (neplatí pre deti do 6 rokov, ktoré boli bezplatne prepravované aj pred novembrom 2014),
  • získať na základe registrácie preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava,
  • pred cestou si zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu,
  • pri kontrole vo vlaku sa preukázať preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava (ak neobsahuje fotografiu aj preukazom totožnosti) a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

AKO SA POUŽÍVAJÚ LÍSTKY NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

 • okrem preukazu je potrebné si pred cestou zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu do vybranej stanice. Funguje to podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s rozdielom, že vo vlakoch kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj a počet miest pre cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu môže byť obmedzený. Ak by ste sa rozhodli cestovať iným vlakom z uvedených kategórií, je potrebné pôvodný cestovný lístok vrátiť a vyzdvihnúť si nový, na ďalší konkrétny vlak. Výmenu možno uskutočniť do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • ak už lístky na bezplatnú prepravu vo vami vybranom vlaku kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN nie sú k dispozícii a napriek tomu máte záujem uvedeným vlakom cestovať, môžete si lístok kúpiť za príslušné cestovné (napríklad deti od 6 do 16 rokov, žiaci a študenti za polovičné cestovné, seniori nad 70 rokov za evidenčné cestovné). Vo vlakoch kategórie Os a REX nie je počet lístkov na bezplatnú prepravu obmedzený (hoci v mimoriadnych prípadoch si vyhradzujeme právo kontingenty zaviesť aj v týchto vlakoch),
 • lístky na bezplatnú prepravu v diaľkových i regionálnych vlakoch sú viazané aj na osobu, nemôže ich teda použiť iný cestujúci,
 • lístok si môže cestujúci zabezpečiť vo vlaku bez prirážky len v prípade, že sa na nástupnej stanici alebo zastávke lístky nepredávajú, a je potrebné, aby za týmto účelom vlakvedúceho vyhľadal,
 • študenti môžu na cestu do školy využívať aj mesačné cestovné lístky na bezplatnú prepravu. Trasu do školy majú zaznamenanú v príslušnom preukaze. Žiakom ZŠ a 1.-4. ročníka osemročných gymnázií sa na bezplatné cestovanie do školy uzná ročný preukaz od ZSSK. Mesačné lístky a preukaz platí v osobných vlakoch a regionálnych expresoch, v ostatných kategóriách vlakov nie.

KDE NEMOŽNO VYUŽIŤ BEZPLATNÚ PREPRAVU

 • na cesty na prihraničnom úseku (s výnimkou detí do 6 rokov). Prihraničný úsek je trasa od poslednej stanice / zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu,
 • vo vlakoch InterCity (deti, študenti i seniori však majú možnosť využiť zľavy),
 • vo vlakoch Railjet xpress
 • v 1. vozňovej triede (platí sa cestovné podľa cenníka. Výnimkou sú deti do 6 rokov - na jedného dospelého možno prepraviť dve deti do 6 rokov bezplatne).

VLAKY VYŠŠEJ KATEGÓRIE

 • vlaky EuroCity - príplatok 1 € k jednorazovému cestovnému lístku na bezplatnú prepravu
 • vlaky SuperCity (povinne miestenkové) - v 2. vozňovej triede príplatok 5 €
 • vlaky InterCity - bezplatná preprava neplatí, ponúkame však zľavy
 • vlaky Railjet xpress - bezplatná preprava neplatí

VYSOKÉ TATRY A TRAŤ ŽILINA-RAJEC

 • Na tratiach samoobslužných výpravných systémov stačí nárok na bezplatnú prepravu preukázať len Preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava. Nie je teda potrebný cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Toto pravidlo platí pre trate TEŽ a OŽ (Poprad Tatry – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Štrba – Štrbské Pleso) a pre trate Žilina – Rajec, Zohor – Záhorská Ves a Kúty – Skalica na Slovensku.

MIESTENKY

 • Miestenky si môžu kupovať aj cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu. Táto možnosť platí aj pre deti do 6 rokov, ktoré nepotrebujú žiaden cestovný lístok.
^ Hore