Odškodnenie

Náhradu škody pri ceste autovlakom Bratislava - Humenné a späť je možné uplatniť si priamo na adrese Železničnej spoločnosti Slovensko (Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní, reklamácie, Rožňavská 1, 832 72, Bratislava). Prosíme cestujúcich, aby nekontaktovali poisťovňu QBE, keďže Železničná spoločnosť Slovensko už má uzavretú zmluvu s inou poisťovňou.

Pri uplatňovanie odškodnenia je potrebné doručiť originály prevozných lístkov, správu o stave vozidla pred naložením a faktúru za opravu poškodeného vozidla.  

^ Hore