Maximálne rozmery vozidla v autovozni

Maximálna šírka: 200 cm (vo vnútroštátnom vlaku Bratislava – Humenné 194 cm)
Maximálna dĺžka: 530 cm
Maximálna výška na dolnej plošine: 155 cm
Maximálna výška na hornej plošine: Maximálne rozmery sú stanovené pre každé miesto zvlášť. Na miestach s najväčšou kapacitou je maximálna výška 200 cm pre autá so šírkou strechy najviac 135 cm a 190 cm pre autá so šírkou strechy 136 až 155 cm.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.