ZSSK spustila súťaž na nové moderné rušne

28.6.2017

  • Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila novú verejnú súťaž na prenájom desiatich moderných elektrických hnacích koľajových vozidiel (HKV)
  • ZSSK v novom grafikone vlakovej dopravy pripravuje zrýchlenie súčasných rýchlikov

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci novej dlhodobej stratégie a transformácie spoločnosti vyhlásila verejnú súťaž na dodávku moderných elektrických hnacích koľajových vozidiel (HKV). Predmetom obstarávania je prenájom desiatich moderných HKV na desať rokov s cieľom zabezpečenia záväzkov z prepravy vo vnútroštátnej a sčasti aj v medzištátnej doprave. ZSSK už dlhší čas nedisponuje dostatkom moderných elektrických HKV na zabezpečenie záväzkov z prepravy.

ZSSK zároveň v pripravovanom novom grafikone 2017/2018 počíta so zrýchlením vnútroštátnych rýchlikov z Bratislavy do Košíc tak, aby tieto vlaky boli schopné a pripravené na rýchlosť 160 km/h tam, kde to infraštruktúra umožňuje. V tomto kontexte je koncipované verejné obstarávanie na nájom HKV.

„Naším hlavným cieľom v ZSSK bolo v prvom rade pripraviť transparentnú a nediskriminačnú súťaž, ktorá prinesie na slovenské trate prvé moderné rušne už v priebehu nasledujúcich mesiacov. Pevne veríme, že víťazná spoločnosť bude spĺňať tie najprísnejšie kritéria a technické požiadavky, ktoré naplnia naše predstavy a predovšetkým prinesú zvýšenú kvalitu cestovania pre našich cestujúcich,“ povedal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Súčasťou výbavy nových rušňov je zabezpečovací systém ETCS, ktorý je povinný na umožnenie prevádzky rýchlosťou 160 km/h na území Slovenska. Veľmi dôležitou podmienkou obstarávania sú aj prísne sankcie v prípade, že HKV nebudú prevádzkyschopné. Prenájom HKV je možnosť, ktorá je v súčasnosti pre spoločnosť veľmi výhodná, keďže všetky náklady na údržbu znáša prenajímateľ a ZSSK nemusí vynakladať ďalšie finančné prostriedky na ich údržbu, nové strojné vybavenie dielní, rekonštrukciu priestorov či preškoľovanie svojich zamestnancov na údržbu týchto strojov.

„V uplynulom čase sme nielen testovali nový rušeň Vectron, ale aj porovnávali možnosti a vlastnosti existujúcich HKV radov 350, 361 a 381 a tak získali reálne informácie o tom, aká je pridaná hodnota rozdielov parametrov starých, modernizovaných a nových HKV. Navyše sme vzhľadom na nemožnosť vykonania konkrétnych testov nasimulovali aj koncepciu Bombardier TRAXX. Nové HKV prinášajú nielen vyšší výkon, ale aj s tým súvisiace efektívnejšie rozbiehanie a nižšiu náročnosť na údržbu. Nesmieme zabúdať aj na rušňovodičov, ktorých zvýšený komfort je veľmi dôležitý medzičlánok v bezpečnosti prepravy,“ dodáva Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Moderné HKV disponujú okrem vyššieho výkonu aj výrazne hospodárnejším nakladaním s elektrickou energiou a na svoju činnosť jej spotrebujú menej ako staršie a menej výkonné rušne.

Výsledky týchto testov ZSSK preniesla aj do technického zadania práve vyhláseného verejného obstarávania tak, aby bolo možné dosiahnuť maximálne úžitkové vlastnosti budúcich prenajímaných HKV.

Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Tomáš Kováč
, tel.: 02/2029 7015, 0904/875 396, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail:
hovorca@remove-this.slovakrail.sk; kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

* * * *

O Železničnej spoločnosti Slovensko:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)
zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). 

ZSSK realizuje priemerne 1450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku.

Informácie o osobnej železničnej doprave:
Kontaktné centrum 18 188
, alebo +421 2448 58 188 (zo zahraničia)
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/slovakrail, info@remove-this.slovakrail.sk
Aktuálna poloha vlakov: http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia