ZSSK si prenajíma Vectrony lacnejšie a výhodnejšie ako České dráhy

27.11.2017

BRATISLAVA - Poslanci OĽaNO-NOVA sa opäť mýlia. Potom, ako nesprávne odhadli cenu obstarania lôžkových vozňov, veľmi zle spočítali aj náklady na obstaranie rušňov, ich údržbu a ďalšie náklady spojené s nevyhnutnými zálohami.

Podľa informácií OĽaNO-NOVA vyhlásila ZSSK súťaž na prenájom rušňov, ktorá je nevýhodná aj v porovnaní s Českou republikou. České dráhy však obstarávali prenájom 10 ks rušňov Vectron, s pôvodnou odhadovanou hodnotou zákazky 48 miliónov eur, no finálne bola zákazka ukončená s dodávateľom European Locomotive Leasing (ELL), za výslednú hodnotu 60 mil. eur.
(http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/drahy-podepsaly-smlouvu-na-vectrony-cena-oproti-ocekavanimvzrostla-1333701). Veľký rozdiel je však aj v zmluvných podmienkach, kde je česká strana viac limitovaná pri nájazde rušeň/deň, no ZSSK mala v podmienkach až 1 000 km/rušeň/deň. ZSSK má na svojej strane aj výluky z platieb, kedy napr. pri plánovanej údržbe, ktorá trvá viac ako 25 dní nemusí platiť žiadny nájom.

Dôležité je však porovnanie prenájmu s kúpou: naši dnešní kritici sa mýlia najviac v odhade ceny údržby, tá pri cene 0,80 eura na kilometer (konzervatívny interval odhadu ZSSK podložený reálnymi údajmi z účtovných systémov, v západnej Európe je to 1,2 eura) a predpokladanom priebehu rušňov 1000 km/deň môže tvoriť spolu za desať rokov až 29,2 milióna eura. Táto podstatná suma v ich výpočtoch chýba a zásadným spôsobom mení optiku veci: z vysúťaženej sumy 58,7 mil. môže tvoriť údržba až polovicu nákladov (!), tie samozrejme tým pádom patria do úspory ZSSK.

Prečo je v teda tomto prípade prenájom výhodnejší ako kúpa:

 1. Riziko nákladov na údržbu – tie bez zaškolenia opravárov a úprav opravovní (cca 0,5 mil. eura), môžu za desať rokov tvoriť až 29,2 milióna eura – ostáva na prenajímateľovi.
 2. Rušne nasadzované na medzinárodné a diaľkové trate nie je možné financovať z eurofondov, preto ZSSK musí spôsob financovania optimalizovať na jej možnosti a možnosti štátu.
 3. Bežná záruka pri novom rušni predstavuje 2 roky, no prenájom ZSSK umožňuje pri poruchách a nehodách s opravou dlhšou ako 25 dní neplatiť „nájomné“ vôbec, resp. je prenajímateľ musí okamžite ponúknuť náhradný rušeň.
 4. Ak by ZSSK rušne kupovala, musela by kúpiť, pre zabezpečenie rovnakých výkonov, 12 kusov, keďže dopravca musí vždy zabezpečiť dostatočnú zálohu vozidiel. Pri prenájme toto riziko prechádza na prenajímateľa. Započítanie dvoch ks navyše by celú logiku kalkulácie OĽaNO postavilo „ad absurdum“.

Prečo potrebuje ZSSK nové rušne:

 1. Technický park ZSSK je zastaraný a poruchy HKV tvoria, popri výlukách vyplývajúcich z rekonštrukcie a opráv infraštruktúry, tretí najčastejší dôvod popri mimoriadnych udalostiach (nehody) meškaní vlakov.
 2. Od decembra je zrekonštruovaná trať BA – ZA, aj vďaka novým rušňom budú rýchliky v Žiline o 15 minút skôr, navyše bude aj vďaka nim od nového GVD zahustený takt medzi Bratislavou a Žilinou.
 3. Priemerný vek HKV v ZSSK je 21 rokov (vrátane moderných dieselových a elektrických jednotiek, ktoré spadajú pod HKV).
 4. Zahraniční partneri ZSSK dlhodobo požadujú od ZSSK nasadzovanie modernejších rušňov.
 5. Príprava na frekventovanejšiu prepravu na rýchlych tratiach BA-ZA (už v tomto GVD), BA – Praha a po elektrifikácii aj BA – Viedeň.
 6. Nové Vectrony otvárajú možnosť jazdiť v zahraničí (Poľsko, Rakúsko) rýchlosťou 200 km/h, do troch - štyroch rokov by mala byť sprevádzkovaná „dvestovka“ aj na jednej z kľúčových tratí Bratislava – Praha

A ešte dva podstatné „omyly“/zavádzania poslancov OĽANO:

 1. Víťazom súťaže je spoločnosť vlastnená renomovanou skupinou Erste Group, založená bola súťažiacim ako „Special Purpose Vehicle“ – táto skutočnosť bola široko medializovaná, nie je možné, aby to poslanci nevedeli.
 2. České Cargo nekupovalo rovnaký rušeň – napríklad ich rušeň je stavaný len na 160 km/hodinu, Vectrony ZSSK budú môcť jazdiť 200 km/h.

Dodanie rušňov pri objednávke by bola 1,5 až 2 roky, čo narúša princípy nastavenej stratégie dopravnej obslužnosti, rastu počtu cestujúcich, rýchlosti a kvality cestovania, na ktorých je postavené celkové zlepšovanie efektivity ZSSK ako celku.

Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Tomáš Kováč
, tel.: 02/2029 7015, 0904/875 396, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail:
hovorca@remove-this.slovakrail.sk; kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk 

* * * *

O Železničnej spoločnosti Slovensko:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)
zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). 

ZSSK realizuje priemerne 1450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku.

Informácie o osobnej železničnej doprave:
Kontaktné centrum 18 188
, alebo +421 2448 58 188 (zo zahraničia)
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/ZSSK.sk, info@remove-this.slovakrail.sk
Aktuálna poloha vlakov: http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe 

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia