Počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK stúpol o 10 %, náklady na prepravu jedného klesajú

11.10.2017

  • ZSSK získala na tržbách z prepravy osôb vo verejnom záujme o 7,32 % viac ako minulý rok
  • Produktivita práce v spoločnosti stúpla o viac ako 17 %

  • Pred ZSSK stoja nové výzvy: investície do modernizácie vozového parku a zvyšovanie platov

BRATISLAVA - Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa prvých osem mesiacov tohto roka darilo a viaceré opatrenia súčasného predstavenstva priniesli svoje ovocie. Narástol aj záujem verejnosti o cestovanie vlakmi, ktoré má v porovnaní s osobnou automobilovou dopravou viacero výhod. K zvýšenej mobilite Slovákov prispel aj pokles nezamestnanosti a hospodársky rast krajiny.

„Naším strategickým plánom je zrealizovať viac vlakových kilometrov, prepravovať viac cestujúcich a lepšie využívať kapacity a majetok spoločnosti,“ zjednodušuje víziu vedenia Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „To si, samozrejme, vyžaduje vážne zmeny v usporiadaní firmy a tiež v efektivite jej zamestnancov,“ dodáva F. Hlubocký.

Spoločnosť sa skutočne mení: procesy sa zefektívnili tak, že ten istý počet zamestnancov vyprodukuje viac ako pred rokom, lepšia organizácia práce a motivovanie najlepších zamestnancov skracujú doby opráv a obehovosti techniky, detailne sa sledujú nastavenia spojov a ich prípoje, modernizuje sa vozový park. Spoločnosť sa tiež snaží aktívnejšie komunikovať a predávať svoje služby prostredníctvom kampaní a sociálnych sietí.

Za prvých osem mesiacov vzrástol počet prepravených cestujúcich vo vlakoch ZSSK vedených vo verejnom záujme (teda bez IC vlakov) o 10,4 %, čo svedčí nielen o zvýšenej popularite vlakovej dopravy, ale aj o správnosti viacerých rozhodnutí. ZSSK tak prepravila za prvých osem mesiacov viac ako 47 mil. ľudí (bez IC vlakov).

V súvislosti so zvýšením počtu cestujúcich ZSSK zaznamenala aj rast tržieb z prepravy cestujúcich vo vlakoch vedených vo verejnom záujme (opäť bez zarátania tržieb z IC vlakov). Tie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 7,32 %.

„Významne vzrástla produktivita práce, čo spôsobilo viac ako desaťpercentný pokles nákladov na prepravu jedného cestujúceho vo verejnom záujme (osobokilometer),“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK a dodáva: „To znamená, že za každé jedno štátom investované euro vieme prepraviť viac ľudí ako pred rokom.“

Produktivita práce z výkonov (osobokilometer/zamestnanec) medziročne vzrástla o 17,60 %, pričom úspora nákladov na osobokilometer vo verejnom záujme (pri porovnaní prvých polrokov 2017 a 2016) predstavovala 10,85 %.

„Samozrejme, nie všetko sa dá robiť len formou jednorazových manažérskych rozhodnutí,“ konštatuje F. Hlubocký. „Od roku 1996 sme zmodernizovali a obmenili takmer polovicu nášho vozového parku, no tá väčšia časť je ešte pred nami. Preto máme do roku 2030 rozpracovaných viacero modernizačných projektov, ktoré nám umožnia prepravovať na úrovni viac ako 100 miliónov cestujúcich ročne. Navyše, ZSSK funguje na štandardnom pracovnom trhu a denne sme konfrontovaní s výzvami, ktoré prináša hospodársky rast a konkurencia. Aj preto sme nedávno menili motivačný systém a významne zvyšovali platy našim najkvalifikovanejším rušňovodičom a zamestnancom v údržbe. V tejto oblasti pripravujeme ďalšie zmeny.“

ZSSK patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku s takmer 6000 zamestnancami, ktorých priemerná mzda (za január až august 2017) dosahuje viac ako 1000 eur.

„Moderná koľajová doprava predstavuje budúcnosť verejnej dopravy v Európe vrátane Slovenska. Je ekologická, pohodlná a stále rýchlejšia,“ uzatvára F. Hlubocký a dodáva: „Železničná doprava musí byť kostrou dopravného systému moderného európskeho štátu. Verím, že v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby dokážeme zvýšiť investície nielen do našej techniky, ale aj do infraštruktúry. Aj preto  sme v ZSSK iniciovali na jar konferenciu a viacero stretnutí so samosprávami na tému rozvoja regionálnej dopravy. Medzi naše priority patrí preto aj podpora výstavby trate Bratislava – Nitra, ktorú považujeme pre rozvoj slovenskej železničnej dopravy za jednu z kľúčových. V júni som sa preto stretol s predsedom NSK i primátorom Nitry, ktorí náš postoj k tejto investícii podporili.“

Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Tomáš Kováč
, tel.: 02/2029 7015, 0904/875 396, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail:
hovorca@remove-this.slovakrail.sk; kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

* * * *

O Železničnej spoločnosti Slovensko:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)
zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). 

ZSSK realizuje priemerne 1450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku.

Informácie o osobnej železničnej doprave:
Kontaktné centrum 18 188
, alebo +421 2448 58 188 (zo zahraničia)
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/ZSSK.sk, info@remove-this.slovakrail.sk
Aktuálna poloha vlakov: http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe 

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia