V tomto roku bezplatnú prepravu využilo vyše 22 miliónov cestujúcich

17.11.2016

ZSSK zaznamenala medziročný nárast vo vlakoch o 17 %

BRATISLAVA - Aj v druhom roku fungovania bezplatnej prepravy vlakom zaznamenáva Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zvýšený záujem o jej využívanie. V tomto roku využilo „cestovanie zadarmo“ vyše 22 miliónov osôb, čo predstavuje nárast bezplatných cestujúcich približne o 10 %. V porovnaní s prvým rokom využívania bezplatnej prepravy ZSSK odviezla o 1,5 milióna viac žiakov a študentov a o 500 tisíc viac dôchodcov. (Údaje sú za prvých desať mesiacov 2016).

„Je to takmer 41 %  zo všetkých cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných na základe zmluvy so štátom. Teší nás veľký záujem o cestovanie vlakmi našej spoločnosti a sme radi, že aj takto môžeme odľahčiť dopravu na cestách. Železnica stále patrí k najbezpečnejšej a najekologickejšej doprave,“  konštatuje Ing. Karol Martinček, riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

K 31. 10. 2016 ZSSK eviduje 990 581 platných registrácií zákazníkov na bezplatnú prepravu. Z toho  detí, žiakov a študentov je 470 499.  Zahraničných občanov je registrovaných 31 456 osôb, z toho najviac je z Českej republiky (26 645).

Počet registrácií BP - podľa skupín cestujúcich

Platné

celkom spolu

990 581

dieťa do 15 rokov

180 127

žiaci/študenti

290 372

dôchodcovia do 62 r.

 40 076

dôchodca nad 62 rokov (vrátane sociálnych dôchodcov)

480 006

V druhom roku vykonali bezplatní cestujúci takmer 26 miliónov ciest. Skoro o polovicu narástol počet ciest detí do 15 rokov. Zo štatistík vyplýva, že viac ako 18 miliónov ciest realizovali študenti.

Dôchodcovia 7 669 319 ciest

 • Dôchodca -62 (sociálna poisťovňa) cez 3,04 mil. ciest - 3 044 814
 • Dôchodca 62+ cez 3,36 mil. ciest - 3 365 884
 • Občania nad 70 rokov cez 1,25 mil. ciest - 1 258 621

Študenti a deti 18 228 613 ciest

 • dieťa-15 a žiak ZŠ a 1.-4.r. 8-r.gym. (1.stupeň) cez 2,59 mil. ciest - 2 598 998
 • študenti (jednorazové + mesačné) cez 15,6 mil. ciest - 15 629 615
  (uvedené je bez prepravy v Tatrách)

Celkovo najväčší záujem je o linku Bratislava – Trnava, Košice – Prešov a Kysucké Nové Mesto – Žilina.
Dôchodcovia absolvujú najdlhšie vzdialenosti napríklad Bratislava – Humenné.  Študenti najčastejšie využívajú linky vo vzdialenosti 26 km, napríklad Bratislava – Senec.

Jeden zaregistrovaný cestujúci realizuje približne 21 ciest. Jedna cesta dosahuje dĺžku v priemere 64 km. Je to o 2 km menej ako v prvom roku realizácie bezplatnej prepravy. Platiaci zákazník sa prepravuje na vzdialenosť v priemere 39 km.

Rekordné bezplatné cesty jedného študenta za rok

 • 1306 ciest (z toho  1 232 Ladce – Považská Bystrica)

Rekordné bezplatné cesty jedného dôchodcu za rok

 • 2 621 ciest ( z toho 891 Kraľovany – Žilina)

počet ciest jedného registrovaného

podiel zo skupiny zaregistrovaných do bezplatnej prepravy

do 5 ciest

66 %

6 až 20 ciest

28 %

21 až 50 ciest

5,5 %

51 a viac

2,5 %

Základné charakteristiky:

ZSSK za desať mesiacov 2016 prepravila 54,7 milióna osôb, z toho bezplatne vyše 22 miliónov zákazníkov, čo predstavuje takmer 41 % zo všetkých cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných na základe zmluvy so štátom.
Z celkového počtu cestujúcich na bezplatnú prepravu:

 • 69,4 % cestujúcich tvorili žiaci + študenti + deti do 15 rokov (15,4 mil. cestujúcich).
   V tom:
  • deti + žiaci do 15 rokov (jednorazové cesty aj dochádzanie do školy) - 2,3 mil. cestujúcich
  • študenti nad 15 rokov - 13,1 mil. cestujúcich
 • 30,6 % cestujúcich tvorili dôchodcovia + invalidi a ďalší poberatelia dôchodkov  Sociálnej poisťovne (6,8 milióna cestujúcich)
  V tom:
  • občania do 62 (Sociálna poisťovňa) - 2,7 mil. cestujúcich
  • dôchodcovia 62+ do 70 rokov - 2,9 mil. cestujúcich
  • dôchodcovia nad 70 rokov - cez 1,2 mil. cestujúcich

Od 17. novembra 2014 môžu bezplatne jazdiť vlakmi všetky deti do 15 rokov,  všetci študenti denného štúdia do 26 rokov, rovnako aj všetci dôchodcovia, ktorí majú priznaný akýkoľvek dôchodok na základe zákona o sociálnom poistení. Podmienkou využitia je zaregistrovanie do osobitného systému ZSSK a získanie preukazu na bezplatnú dopravy. Bezplatne možno cestovať v regionálnej aj diaľkovej železničnej doprave na území Slovenskej republiky, pričom platí povinnosť mať zabezpečený nulový lístok na každú jazdu.

Cestovanie za prácou

Na základe rozhodnutia vlády SR od 1. februára 2015 bola zvýšená zľava na traťové predplatné lístky z pôvodných 30 % - 45 % na jednotných 50 % z obyčajného cestovného vo vlakoch objednaných štátom, čo zvýšilo záujem o cestovanie za prácou.

ZSSK aj v tomto roku zaznamenala zvýšený záujem o predplatné časové lístky na dochádzanie do práce o 9 %. Najväčší záujem je o traťové týždenné lístky, nárast je až o 25 %.  Traťové časové lístky mesačne využíva približne 45 tisíc osôb. V priemere ľudia do práce cestujú na vzdialenosť 33 km.

Najviac využívané sú linky v rámci západného Slovenska/ Bratislava – Trnava, Bratislava – Galanta, Bratislava – Šaľa.  Na východe Slovenska je zvýšený záujem najmä o linku Košice – Margecany.
V okolí Žiliny je to úsek Vrútky – Žilina, Čadca – Žilina, Kysucké Nové Mesto – Žilina.

* * * *
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).

Tomáš Kováč
Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
www.slovakrail.sk

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia