Trnavský samosprávny kraj

4.12.2018

 • Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Trnavský samosprávny kraj od 9. decembra 2018

Dôležité zmeny:

 • Z dôvodu zmeny taktovej polohy vlakov diaľkovej dopravy na linke Bratislava – Trnava – Leopoldov dochádza k zmene časových polôh všetkých vlakov na tejto trati.
 • Na linke Galanta – Trnava sa zaviedli prestupné väzby od vlakov kategórie R z Košíc na vlaky kategórie Os v smere Galanta a od vlakov kategórie Os z Galanty na vlaky kategórie Os v smere Leopoldov.

Linka Bratislava – Kúty (trať 110)

 • Zachované ostáva priame spojenie z Bratislavy a zo Záhoria až do Břeclavi. Obyvatelia Malaciek a ďalších záhorských obcí v úseku Malacky – Kúty – Brodské budú mať priame spojenie do tejto pohraničnej stanice v Českej republike, kde sa dá prestúpiť na diaľkové vlaky smer Viedeň a Praha.
 • Na linke Kúty – Malacky pôjdu vlaky počas pracovných dní v dopravnej špičke v hodinovom intervale, mimo špičky v dvojhodinovom intervale.
 • V Kútoch je možnosť prestúpiť na vlaky regionálnej dopravy v smere/zo smeru Břeclav, Skalica na Slovensku a Trnava.

Linka Bratislava – Trnava – Leopoldov (trať 120)

 • Z dôvodu zmeny taktovej polohy vlakov diaľkovej dopravy na trati dochádza k zmene časových polôh všetkých vlakov na tejto trati. V CP 2018/2019 odchádzajú rýchliky a regionálne rýchliky zo stanice Bratislava hl. st. v čase hh:13, osobné vlaky v čase hh:18. Zároveň dochádza k posunu časov aj pri vlakoch InterCity a regionálnych expresoch.
 • Ostáva zachovaná linka Trnava – Bratislava-Nové Mesto, kde premáva v pracovných dňoch v oboch smeroch 30 osobných vlakov v hodinovom intervale.
 • V rannej špičke premávajú z Trnavy do Bratislavy prímestské vlaky každých 20 minút, pričom tento interval vzniká striedaním vlakov kategórie Os a REX. Mimo špičky jazdia vlaky v polhodinovom intervale striedaním liniek Bratislava hl. st. – Trnava – Leopoldov a Bratislava-Nové Mesto – Trnava – (Galanta) a späť.
 • Celkovo medzi Bratislavou a Trnavou prejde v bežný pracovný deň v oboch smeroch spolu 78 prímestských vlakov.
 • V železničnej stanici Trnava je možnosť prestupu na vlaky diaľkovej dopravy v smere Košice, ako aj na vlaky regionálnej dopravy v smere Sereď, Senica, Kúty. 

Linka Bratislava – Galanta – (Nové Zámky) (trať 130)

 • V čase špičky ráno do Bratislavy a poobede opačným smerom ostáva zachovaný minimálne 30-minútový interval vlakov (REX a Os), mimo špičky hodinový interval osobných vlakov.
 • Počas pracovných dní ráno premáva z Galanty do Bratislavy medzi 04:00 – 07:30 spolu až 15 vlakov. Opačným smerom ide najviac vlakov (15) medzi 14:00 – 19:00.
 • V úseku Galanta – Bratislava premáva v pracovných dňoch spolu 75 vlakov (37 do Bratislavy, 38 do Galanty).
 • Do stanice Bratislava-Petržalka pôjdu z Trnavského samosprávneho kraja priamo 2 vlaky:
  • Os 4770 (Galanta 04:28 – Bratislava-Petržalka 05:31),
  • Os 4742 (Galanta 05:26 – Bratislava-Petržalka 06:39).
 • Do stanice Bratislava-Nové Mesto pôjde z Galanty 1 vlak – Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Nové Mesto 06:51). Inak je v prípade cestovania do železničnej stanice Bratislava-Petržalka nutný prestup v stanici Bratislava-Vinohrady alebo Bratislava predmestie.
 • V železničnej stanici Galanta je možnosť prestupu z vlakov diaľkovej dopravy zo smeru Zvolen a Bratislava na vlaky regionálnej dopravy v smere Trnava. 

Linka Skalica na Slovensku – Kúty (trať 114)

 • Na linke pôjdu vlaky počas pracovných dní v rannej a popoludňajšej špičke v hodinovom intervale, mimo špičky v dvojhodinovom intervale v oboch smeroch.
 • Spolu pôjde na linke v pracovných dňoch 24 osobných vlakov, mimo pracovných dní 16 vlakov.
 • V Kútoch je možnosť prestupu na vlaky regionálnej dopravy v smere Bratislava a Trnava a na vlaky diaľkovej dopravy v smere Bratislava a Budapešť.
 • Všetky spojenia na linke sú plánované v motorových vozňoch modernizovaných v posledných piatich rokoch. 

Linka Kúty – Trnava (trať 116)

 • Na tejto linke pôjdu vlaky počas pracovných dní v rannej a popoludňajšej špičke v hodinovom, mimo špičky v dvojhodinovom intervale v oboch smeroch.
 • Spolu pôjde na linke v pracovných dňoch 24 osobných vlakov, cez víkend o 4 menej.
 • Prestupné väzby na relácii Jablonica – Trnava – Bratislava sú previazané na vlaky kategórie R a Os. V opačnom smere prestupné väzby pre nový cestovný poriadok ostávajú zachované s previazaním vlakov kategórie Os. Spojenie z Jablonice na smery Leopoldov a Sereď sú bezo zmien.
 • V Kútoch je možnosť prestupu na vlaky regionálnej dopravy v smere Břeclav, Malacky a Bratislava a na vlaky diaľkovej dopravy v smere Brno a Praha. 

Linka Galanta – Trnava (trať 133)

 • Na linke pôjdu vlaky počas pracovných dní v hodinovom intervale, v čase dopoludňajšieho sedla v dvojhodinovom intervale v oboch smeroch.
 • Spolu pôjde v pracovných dňoch 31 osobných vlakov a mimo pracovných dní 28 vlakov.
 • Cestujúci na linke Galanta – Trnava, ktorí cestujú z/do Bratislavy, majú možnosť využiť priame vlakové spojenie Galanta – Trnava – Bratislava-Nové Mesto.
 • V Galante ostávajú zachované prestupné väzby na relácii Trnava – Galanta – Šaľa – Nové Zámky a prestupné väzby na diaľkové vlaky v smere Bratislava. Obojstranné prestupné väzby nie je možné realizovať z dôvodu nedostatočnej kapacity železničnej infraštruktúry v úseku Sereď – Trnava.
 • V Trnave sú prestupné väzby na vlaky kategórie R v smere Bratislava a na vlaky kategórie Os v smere Kúty.
 • V Cestovnom poriadku 2018/2019 dochádza k zavedeniu prestupných väzieb od vlakov kategórie R z Košíc na vlaky kategórie Os v smere Galanta a od vlakov kategórie Os z Galanty na vlaky kategórie Os v smere Leopoldov.

Linka Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom (trať 120)

 • Na trati ostáva zachovaná dopravná obsluha prímestskou dopravou len počas dopravnej špičky v pracovných dňoch.
 • Dopravu zabezpečujú vlaky kategórie REX v hodinovom až dvojhodinovom intervale počas dopravnej špičky.
 • Obsluha frekvenčne najvýznamnejších tarifných bodov na traťovom úseku je celodenne zabezpečená hodinovým taktom vlakov diaľkovej a medziregionálnej dopravy prostredníctvom rýchlikov a regionálnych rýchlikov.  

ZSSK v Trnavskom samosprávnom kraji:

 • vypravuje spolu 294 prímestských vlakov,
 • zastavuje v 42 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na 226 km železničných tratí,
 • viac ako 43 % výkonov v prímestskej (regionálnej) doprave bude realizovať novými jednotkami (elektrické alebo dieselmotorové ucelené súpravy) alebo zmodernizovanými, resp. novými vozňami financovanými prostredníctvom eurofondov.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

 

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje na 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.  

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia