Trenčiansky samosprávny kraj

4.12.2018

 • Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Trenčiansky samosprávny kraj od 9. decembra 2018

Dôležité zmeny:

 • Nový cestovný poriadok prináša lepšie spojenie myjavského regiónu s krajským mestom Trenčín na linke Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Velká nad Veličkou (ČR). Namiesto jedného vlaku pôjde priamo do/z Trenčína až 18 vlakov bez nutnosti prestupu v Novom Meste nad Váhom.
 • Vzniklo priame medzištátne spojenie Trenčína s Českou republikou na linke Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk (ČR).  

Linka (Žilina) – Považská Bystrica – Nové Mesto nad Váhom (trať 120)

 • Okrem posunu časových polôh regionálnych a diaľkových vlakov, ktoré súvisia so zmenou taktu vlakov diaľkovej dopravy (Bratislava – Žilina  odchody/príchody skôr o 9 minút) a s plánovanými výlukovými prácami v úseku Púchov – Plevník-Drienové, ktoré realizuje správca železničnej infraštruktúry ŽSR, došlo k zásadnej zmene vedenia vlakov na tomto traťovom úseku.
 • Regionálne vlaky sú v novom cestovnom poriadku vedené v úseku Žilina – Trenčín – Trenčín-Zlatovce (doteraz Žilina – Nové Mesto nad Váhom) a Trenčín – Myjava – Velká nad Veličkou. Cieľom bolo zjednotiť ponúkané služby na ucelených traťových úsekoch a spojiť Trenčín priamou linkou s myjavským regiónom bez nutnosti prestupu v Novom Meste nad Váhom.
 • Medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom sú vedené 2 nové regionálne osobné vlaky, ktoré zastavia na zastávkach Trenčianske Bohuslavice, Melčice, Kostolná-Záriečie, Trenčín-Zlatovce. Nahradili dopravnú obsluhu 2 regionálnych expresov, ktoré doteraz v týchto zastávkach zastavovali ako osobné vlaky. Ide o spojenia:
  • Os 3121 (Nové Mesto nad Váhom 14:40 – Trenčín 15:07),
  • Os 2773 (Nové Mesto nad Váhom 16:36 – Trenčín 17:07).
 • Okrem diaľkových vlakov jazdia na tejto linke regionálne vlaky každé dve hodiny, v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky počas pracovných dní vlaky premávajú každú hodinu. 

Linka Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Velká nad Veličkou (ČR) (trať 121)

 • Výraznou zmenou je, že väčšina spojení ide priamo do/z  Trenčína bez nutnosti prestupu v Novom Meste nad Váhom. Z celkom 28 osobných vlakov, ktoré na tejto linke premávajú počas pracovných dní, sa to týka až 18 vlakov. Doteraz bol vedený priamo iba jeden vlak. Došlo tak k významnému zlepšeniu spojenia regiónu Myjavy s krajským mestom. Niektoré z týchto priamych vlakov však musia z dôvodu obmedzení na železničnej infraštruktúre v Novom Meste nad Váhom čakať v rozpätí 10 až 26 minút.
 • V čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky vlaky na tejto linke premávajú v hodinovom intervale, mimo nej v dvojhodinovom intervale.
 • Úsek trate z Myjavy po štátnu hranicu s Českou republikou  je začlenený do Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja. Medzištátnu regionálnu dopravu tu zabezpečuje 8 spojení počas pracovných dní a 10 spojení cez víkend. 

Prievidza – Topoľčany (trať 140)

 • Na linke premáva počas pracovných dní obojsmerne 27 osobných vlakov a 8 regionálnych expresov. Väčšina osobných vlakov (16) je vedená priamo do/z Nitry a Nových Zámkov.
 • Z dôvodu úpravy taktu regionálnych expresov na trati Prievidza – Bratislava dochádza k viacerým zmenám časových polôh regionálnych vlakov. Rozpätie skoršieho/neskoršieho odchodu/príchodu je prevažne do 10 minút. Výnimkou sú popoludňajšie spojenia z Prievidze pri vlakoch Os 5020 (Prievidza 11:36 – Topoľčany 12:50), Os 5028 (Prievidza 15:38 – Topoľčany 16:52) a Os 5070 (Prievidza 17:46 – Topoľčany 19:03), kde posun po trase predstavuje 20 – 30 minút z dôvodu križovania vlakov.
 • Prípoje v Prievidzi v smere Horná Štubňa ostávajú zachované s prestupom prevažne do 30 minút.

 Linka Prievidza – Horná Štubňa (trať 145)

 • Na linke premáva v oboch smeroch 18 denných osobných vlakov v pravidelnom dvojhodinovom intervale s prípojmi v Prievidzi v smere/zo smeru Nitra a v Hornej Štubni v smere/zo smeru Vrútky. 

Linka Trenčín – Chynorany (trať 143)

 • Vlak Os 5430 (Chynorany 17:20 – Trenčín 18:20) nezastavuje na zastávkach Dolné Naštice, Horné Ozorovce, Soblahov a Trenčín predmestie. Dôvodom je zabezpečenie prípojov pre cestujúcich na/od diaľkových a regionálnych vlakov v Chynoranoch a v Trenčíne. Zrušenie zastavovania si vyžiadal časový posun príchodov/odchodov diaľkových vlakov na hlavnom ťahu Bratislava – Košice). Rozhodnutie zrušiť zastavovanie na trati Chynorany – Trenčín ovplyvnila aj nižšia frekvencia cestujúcich na spomínaných zastávkach. 
 • Na linke premáva počas pracovných dní v oboch smeroch 8 osobných vlakov, cez víkendy a sviatky 6 vlakov s prípojmi na diaľkovú dopravu v smere Žilina a Bratislava v Trenčíne a na regionálne vlaky v Chynoranoch.

Linka Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk (ČR) (trať 123)

 • Na linke premáva obojsmerne spolu 22 osobných vlakov.
 • Vlaky obsluhujú dve zastávky – Nemšovú a Horné Srnie. Dva osobné vlaky v piatok a v nedeľu idú aj do/zo stanice Vlárský průsmyk, ktorá tvorí prepojenie s Českou republikou.
 • Novinkou je predĺženie nedeľných medzištátnych spojení z/do Trenčína. Ide o vlaky:
  • Os 3852 (Trenčín 17:25 – Vlársky průsmyk 17:51) s prípojom v železničnej stanici Vlársky průsmyk na zrýchlený vlak smer Brno,
  • Os 3853 (Vlársky průsmyk 17:56 – Trenčín 18:33).
 • Vlaky na traťovom úseku sú vedené s prioritou prepojiť Horné Srnie a Nemšovú s Trenčínom a minimalizovať prestupné časy na nadväzné spojenia v Trenčianskej Teplej. Pri 6 osobných vlakoch sa skráti prestupný čas z 3 na 2 minúty.

Linka Púchov – Horní Lideč (ČR) (trať 125)

 • Na linke premáva počas pracovných dní v oboch smeroch spolu 16 osobných vlakov.
 • Osobné vlaky obsluhujú zastávky Púchov závody, Púchov zastávka, Dohňany, Záriečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou a Strelenka.
 • Úsekom prechádza aj 12 expresných vlakov v smere do/z Prahy, ktoré však zastavujú iba v stanici Púchov a Horní Lideč.
 • Dochádzku do práce a do školy v Púchove, Považskej Bystrici a  Trenčíne v plnom rozsahu zabezpečujú elektrické poschodové jednotky série 671. V Púchove sú zabezpečované prípoje na diaľkovú dopravu v smere/zo smeru Košice a Bratislava, ako aj regionálne spojenia.

ZSSK v Trenčianskom samosprávnom kraji:

 • vypravuje spolu 176 prímestských vlakov,
 • zastavuje v 73 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na 288 km železničných tratí,
 • až 97 % výkonov (najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov) v regionálnej doprave plánuje realizovať novými, resp. modernizovanými vozidlami, ktoré sú financované prostredníctvom eurofondov, konkrétne elektrickými poschodovými jednotkami série 671, dieselmotorovými jednotkami radu 861 a motorovými jednotkami radu 813/913 (tzv. Bagety).

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

 

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje na 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku. 

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia