Preprava pošty vlakmi ZSSK

15.3.2017

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je osobná doprava a preprava, ako registrovaný poštový podnik prijíma, prepravuje a doručuje pre svojich zmluvných partnerov listové a balíkové poštové zásielky.
Zmluvní partneri na poskytnuté služby nepodali v roku 2016 ani jednu reklamáciu.
ZSSK poskytuje v tomto segmente kvalitné služby a má trvalý záujem na skvalitňovaní poskytovaných služieb.

Odbor komunikácie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK)
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Informácie o osobnej železničnej doprave:
Kontaktné centrum 18 188, alebo +421 2448 58 188 (zo zahraničia)

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.