Od decembra sa pri cestách z Bratislavy do Žiliny oplatí vymeniť auto za vlak: cesta na koľajniciach sa zrýchli o 15 minút

4.12.2017

  • Nový grafikon verejnej dopravy 2017/2018 prinesie zrýchlenie vlakov kategórií IC, R a RR, v úseku Bratislava – Púchov pôjdu 160 km/h

  • Z Košíc do Viedne denným spojom bez prestupovania

  • Obnovenie spojenia Petržalka – Rajka uľaví bratislavskej prímestskej cestnej doprave

  • Železničnú dopravu v Bratislave a na trati Prešov – Košice čaká v prvom polroku 2018 malá revolúcia: vlakov bude viac, využijú aj novú trasu

BRATISLAVA - Rýchlikmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa od 10. decembra dostanete z Bratislavy do Žiliny o štvrťhodinu rýchlejšie ako doteraz. Nový cestovný poriadok prinesie radikálne zmeny súvisiace so zavedením 160-kilometrovej rýchlosti v úseku Bratislava – Púchov. Zmena rýchlosti sa dotkne všetkých rýchlikov R 6XX a väčšiny regionálnych rýchlikov s označením RR 7XX, premávajúcich medzi Bratislavou a Žilinou. Cesta „šesťstovkovými“ rýchlikmi z Bratislavy hl. st. do Trenčína doteraz trvala 1 hodinu a 28 minút, od platnosti nového grafikonu potrvá 1 hodinu a 21 minút, čiže o 7 minút menej. Kým do Žiliny to rýchlikom z Bratislavy trvalo 2 hodiny a 46 minút, po novom sa cesta zrýchli o 15 minút na 2 hodiny a 31 minút.

Ukončenie výlukových prác zrýchli cestu aj IC-čkam z Bratislavy do Trenčína na 59 minút, do Žiliny na necelé dve hodiny (01:52 – IC 513, 01:54 – ostatné IC). Celkový jazdný čas najrýchlejšieho páru IC 510/513 zostane zachovaný (4 hodiny a 42 minút), pri ostatných IC vlakoch medzi Bratislavou a Košicami sa skráti na 4 hodiny a 54 minút. Vlakmi InterCity bude podľa nového cestovného poriadku možné cestovať nielen rýchlejšie, ale aj priamo až do metropoly Rakúska. Najrýchlejší pár IC vlakov pôjde ďalej z Bratislavy do Viedne a späť ako vlak kategórie REX. Takéto spojenie existovalo aj doteraz, ale cestujúci museli v bratislavskej hlavnej stanici prestupovať. Od 10. decembra 2017 už môžu zostať vo vlaku, dopravca len vymení rušeň. Skráti sa aj celkový čakací čas v bratislavskej stanici – do Viedne o 1 minútu a späť o 3 minúty. „Cesta priamym IC vlakom z metropoly východu do hlavného mesta Rakúska tak potrvá 6 hodín a 12 minút,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Bude to konečne priame denné vlakové spojenie Košíc a Viedne, okrem toho však cestujúci majú naďalej možnosť využiť na tejto trase aj priamy lôžkový vozeň,“ dodáva F. Hlubocký.

K azda najvítanejšej zmene cestovného poriadku v prímestskej osobnej doprave dôjde v okolí Bratislavy. ZSSK v spolupráci s maďarským dopravcom GySEV obnoví vlakové spojenie medzi Petržalkou a Rajkou. Nový spoj Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom bude zároveň zastavovať na železničnej stanici Rusovce, čo by mohlo odľahčiť cestnú premávku z Petržalky smerom von z mesta. „Veríme, že práve lepšie využitie železnice zlepší zlú dopravnú situáciu, ktorú v Bratislave máme,“ zdôrazňuje Filip Hlubocký. Základné jednosmerné cestovné z Petržalky do Rajky bude 2 €, úsek medzi stanicami Rusovce a Bratislava-Petržalka bude súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vo vlakoch bude možná preprava bicyklov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) pre rok 2018 plánovalo zachovať rozsah dopravných výkonov v Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (ZoDSVZ) na úrovni 31,304 miliónov vlakokilometrov. Táto objednávka rátala so stabilizáciou diaľkovej a posilovej dopravy, ako aj so zavedením nového vlaku REX na trase Bratislava hl. st. – Trnava, zachovaním sezónnej medzištátnej dopravy Medzilaborce – Łupków a obnovením vlakov na úseku Bratislava-Petržalka – Rajka. Kalendárny rok 2018 má však v porovnaní s rokom 2017 iný pomer pracovných dní a dní pracovného pokoja. Aj z týchto dôvodov ZSSK požiadala o navýšenie objednávky MDV SR o ďalších 1,5 milióna vlakokilometrov, ktoré budú postupne zavádzané počas budúceho roka. „ZSSK sa postupnými krokmi pripravuje na zvyšovanie dopravného výkonu v priebehu roka 2018,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK. „Prvá aj druhá zmena cestovného poriadku v roku 2018 prinesú požadované rozšírenie prímestskej dopravy v okolí a na území hlavného mesta, kapacitné navýšenie výkonu na linke Bratislava – Žilina a rýchle prepojenie Košíc a Prešova,“ dodáva K. Martinček.

Už od prvej zmeny cestovného poriadku od 4. 3. 2018 začnú premávať nové regionálne rýchliky (RR) na trase Bratislava – Žilina. Spolu s úpravou obmedzení vybraných rýchlikov (R) budú v pracovných dňoch hodinové intervaly medzi vlakmi kategórií R a RR na trati Bratislava – Žilina. Pribudnú aj nové RR na trati Košice – Poprad-Tatry či regionálny expres (REX) Košice – Prešov. Druhá zmena cestovného poriadku od 10. 6. 2018 ráta s výrazným oživením vlakovej dopravy v Bratislave a okolí. Pribudnú nové linky osobných vlakov (Os) z a do stanice Bratislava-Nové Mesto, a to smerom na Trnavu, Senec a stanicu Bratislava-Petržalka s prípojmi do Rajky aj Viedne. ZSSK dúfa, že aj týmito krokmi zvýši záujem verejnosti o cestovanie železnicou a dostane viac ľudí z áut do vlakov poskytnutím bezpečnejšej, spoľahlivejšej, komfortnejšej a ekologickejšej alternatívy k automobilovej doprave.

Ďalšie podrobnosti Cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy 2017/2018, ktorý začne platiť od 10. decembra 2017, nájdete TU!

Najdôležitejšie zmeny v regionálnej doprave:

Hovorca a riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.Tomáš Kováč,
tel.: 02/2029 7015, 0904/875 396, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
e-mail: hovorca@slovakrail.sk; kovac.tomas@slovakrail.sk 

* * * *

O Železničnej spoločnosti Slovensko:
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)
zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). 

ZSSK realizuje priemerne 1450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.