Nitriansky samosprávny kraj

4.12.2018

 • Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Nitriansky samosprávny kraj od 9. decembra 2018

Dôležité zmeny:

 • Po 16 rokoch dochádza k obnoveniu dopravy na trati Šahy – Dudince – Zvolen. Osobné vlaky sa sem vrátia 2. januára 2019. 
 • Pre cestujúcich z Nitry sme v stanici Leopoldov vytvorili atraktívne prestupné väzby na vlaky diaľkovej dopravy smer Bratislava aj smer Košice.

Linka Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Prievidza (trať 140)

 • Na väčšine úsekov premávajú osobné vlaky v čase dopravnej špičky v hodinovom intervale, mimo nej v dvojhodinovom intervale.
 • Štyri páry vlakov kategórie REX premávajúcich na linke Prievidza – Topoľčany – Zbehy – Leopoldov – Bratislava ostanú jazdiť v časoch, na ktoré boli cestujúci zvyknutí. Malé úpravy v rozpätí maximálne 7 minút spôsobili zmeny odchodov vlakov na trati Žilina – Bratislava.
 • Pri všetkých 4 pároch vlakov kategórie REX na trati Bratislava – Prievidza sa v Zbehoch skrátil prestupný čas smer Nitra. Namiesto 8 – 20 minút budú cestujúci čakať len 5 – 14 minút.
 • Zmena taktu väčšiny osobných vlakov na linkách Nitra – Nové Zámky, Nitra – Topoľčany a Nitra – Leopoldov sa prispôsobila diaľkovým vlakom na linke Budapešť – Praha a Bratislava – Žilina.
 • Všetky regionálne vlaky sú naplánované s novými dieselmotorovými jednotkami, prípadne novými a zmodernizovanými vozňami.

Linka Nové Zámky – Nitra – Zbehy – Leopoldov (trať 140, 141)

 • Do Nitry budú v čase dopravnej špičky vlaky zo všetkých troch smerov (Topoľčany, Nové Zámky, Leopoldov) i naďalej premávať každú hodinu, mimo špičky v dvojhodinovom intervale.
 • V Leopoldove majú cestujúci do/z Bratislavy na prestup 13 minút, do/z Košíc 5 minút.
 • Dochádza k zmene trasy prvého ranného rýchlika do Bratislavy (R 800 Poľana), ktorý bude po novom zachádzať do Nových Zámkov. Cez víkend pôjde do Nových Zámkov prípojný vlak Os 4881 (Nitra 03:32 – Nové Zámky 04:14) k vlaku R 800 Poľana.
 • Počas pracovných dní bude jazdiť na linke 22 osobných vlakov.
 • Všetky regionálne spojenia plánuje ZSSK realizovať novými dieselmotorovými jednotkami zakúpenými prostredníctvom eurofondov.

Linka Nové Zámky – Levice (trať 150)

 • Zmeny technológie prác na staniciach ŽSR si vyžiadali posun odchodov osobných vlakov o maximálne 15 minút.
 • V smere do Bratislavy a do Nitry ostávajú v ranných hodinách zachované prestupné väzby v stanici Šurany.
 • V čase dopravnej špičky budú vlaky na linke aj naďalej premávať každú hodinu.
 • V Nových Zámkoch je od vlakov kategórie EC z Bratislavy dodržaný 5-minútový prestupný čas na regionálne vlaky do Levíc. V opačnom smere z osobných vlakov je 3-minútový prestup na vlaky EC do Bratislavy.
 • V Podhájskej budú aj naďalej počas celého dňa v dvojhodinovom intervale zastavovať všetky rýchliky na linke Bratislava – Zvolen. Okrem toho zastavuje v tejto kúpeľnej obci počas pracovných dní 19 osobných vlakov, cez víkend 13 regionálnych vlakov.

Linka (Bratislava) – Galanta – Nové Zámky (trať 130)

 • V júni 2018 pribudli vlaky z Bratislavy do Senca. Počet vlakov z Nových Zámkov do Bratislavy zostáva rovnaký (v oboch smeroch spolu 58 vlakov v pracovných dňoch a 20 vlakov na linke Levice – Bratislava). V čase dopravnej špičky premávajú na linke vlaky kategórie REX a Os minimálne v polhodinovom intervale.
 • Dochádza k zmene trasy prvého ranného rýchlika do Bratislavy (R 800 Poľana), ktorý bude po novom zachádzať do Nových Zámkov. Pre cestujúcich, zvyknutých jazdiť týmto vlakom do Bratislavy, ZSSK zaviedla v pracovných dňoch regionálny expres REX 1850 Sládkovič (Levice 03:19 – Bratislava hl. st. 05:22).
 • Na linke ostanú zachované pravidelné odchody vlakov, rovnomernejšie je rozloženie regionálnych vlakov. V popoludňajších hodinách z Bratislavy do Banskej Bystrice odchádzajú rýchliky v čase hh:04, osobné vlaky do Nových Zámkov majú odchod v čase hh:09 a regionálne expresy odchádzajú v čase hh:33.

Linka Nové Zámky – Štúrovo (trať 130)

 • Posledný večerný osobný vlak bude odchádzať z Nových Zámkov o 12 minút neskôr – Os 4939 (Nové Zámky 23:03 – Štúrovo 23:41). Vlak čaká na novozavedený regionálny rýchlik RR 873 Pressburg (Bratislava hl. st. 21:53 – Nové Zámky 22:54).
 • Osobné vlaky jazdia v pracovných dňoch v dopravnej špičke v hodinovom intervale, mimo nej v dvojhodinovom intervale.
 • Počas pracovných dní premáva na trati spolu 20 osobných vlakov.

Linka Nové Zámky – Komárno (trať 135)

 • Odchody väčšiny vlakov sa posunú približne o 10 minút z dôvodu prispôsobenia sa odchodom vlakov kategórie EC Budapešť – Nové Zámky – Bratislava – Praha.
 • Na linke pribudnú 2 priame osobné vlaky pre cestujúcich, ktorí dochádzajú v ranných hodinách do Nitry. Ide o spoje:
  • Os 5108 (Komárno 05:35 – Leopoldov 08:34),
  • Os 5007 (Komárno 06:32 – Nitra 08:00).
 • V čase dopravnej špičky budú na linke jazdiť vlaky v hodinovom intervale, v ostatných časoch v dvojhodinovom intervale.
 • Spolu bude na linke premávať počas pracovných dní 28 vlakov.

Linka Štúrovo – Levice (trať 152)

 • V novom cestovnom poriadku dochádza k niekoľkominútovým posunom odchodov vlakov (maximálne 6 minút) z dôvodu prispôsobenia sa prípojným vlakom na iných tratiach.
 • Vlaky budú na linke aj naďalej jazdiť iba v čase dopravnej špičky.
 • Na linke bude premávať spolu 6 vlakov smerom do Levíc a 5 vlakov smerom do Štúrova, jeden vlak ide v úseku Čata – Štúrovo. Vlaky sú prestupnými väzbami previazané s vlakmi na linke Čata – Šahy (Zvolen)

Linka Čata – Šahy – Dudince – (Zvolen) (trať 153)

 • Od 2. januára 2019 sa po 16 rokoch vrátia na trať osobné vlaky. V súlade s požiadavkou MDV SR budú vlaky jazdiť hlavne v pracovných dňoch (študenti a pracujúci). V úseku Šahy – Dudince pôjde v pracovných dňoch spolu oboma smermi 15 osobných vlakov s prípojmi v Šahách a v Čate do Štúrova (jazdia EC vlaky Budapešť – Praha) a Levíc (rýchliky Zvolen – Bratislava). Vlaky budú zostavené z motorových jednotiek 813/913 (tzv. Bagety) a motorových vozňov (812).

ZSSK v Nitrianskom samosprávnom kraji:

 • vypravuje spolu 265 prímestských vlakov,
 • zastavuje v 91 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na viac než 405 km železničných tratí,
 • takmer 65 % z výkonov prímestskej (regionálnej) dopravy zabezpečia nové jednotky (elektrické alebo dieselmotorové ucelené súpravy) financované z eurofondov.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia