Mzdy zamestnancov ZSSK v roku 2018 narástli o 7,56 %, od roku 2014 sú vyššie až o 22,44 %. Polepšili si najmä prevádzkové a robotnícke profesie.

6.2.2019

  • Priemerná mzda v ZSSK bola vlani 1 116,70 €, rušňovodiči zarábali 1350 €

BRATISLAVA - Priemerná mzda zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) minulý rok narástla o 7,56 %. Kým v roku 2017 zarábali v priemere 1 038,22  €, v roku 2018 to bolo už 1 116,70  €. 

K medziročnému nárastu prispeli najmä osobitné prémie, ktoré pomohli zvýšiť produktivitu práce aj tým, že sa znížila neprítomnosť na pracovisku. Ďalším faktorom, vďaka ktorému rástli mzdy, bolo zvýšenie príplatkov. V dôsledku uvedených skutočností uplynulý rok rástli mzdy najrýchlejšie v prevádzkových profesiách rušňovodič, vlakvedúci, vozmajster a na údržbe v robotníckych profesiách elektromechanik, zámočník a mechanik elektronických zariadení. Priemerná mzda rušňovodičov dosiahla vlani 1 350  €.

„Pokračujúci, niekoľkoročný, rast reálnych miezd zamestnancov je jedným z výsledkov našej transformácie ZSSK, ktorá sa prejavuje vo zvýšenej efektivite prác, keď s rovnakým počtom ľudí dokážeme prevádzkovať viac vlakov a voziť viac ľudí, ale aj vo vyšších platoch,“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK.

Vývoj priemernej mzdy zamestnancov ZSSK od roku 2012 približuje nasledujúci graf: 

Okrem konkurencieschopného platu poskytuje Železničná spoločnosť Slovensko svojim pracovníkom aj nefinančné benefity. K tým najmotivujúcejším patria režijné výhody, ktoré prinášajú zvýhodnené cestovanie vlakmi v rámci Slovenska i Českej republiky, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. V roku 2018 ZSSK vydala 828 nových železničných preukazov. Dohromady si v roku 2018 uplatňovalo režijné výhody 5 602 zamestnancov ZSSK a 9 099 ich rodinných príslušníkov.

Národný dopravca ďalej poskytuje vybraným profesiám rekondičné pobyty v trvaní až dvoch týždňov (teda nad rámec zákona). Nemenej zaujímavý je skrátený pracovný režim. Až  1 864 zamestnancov má 37,5 hodinový pracovný týždeň so započítaním prestávky na obed (teda 35 hodín) a 2 832 zamestnancov má 36 hodinový pracovný týždeň so započítaním prestávky (teda 33,5 hodín týždenne). Zamestnávateľ   umožňuje všetkým zamestnancom využiť ošetrenie u lekára či sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi ako i ďalšie voľno navyše v iných situáciách v celkovom počte až 16 dní ročne navyše oproti Zákonníku práce. Nemenej zaujímavý je príspevok zamestnávateľa na DDS, príspevky na regeneráciu pracovnej sily, dar pri pracovnom výročí, či výpomoc zamestnávateľa pri PN – ke.

Momentálne ZSSK poskytuje prácu spolu 5 877 zamestnancom, čo ju radí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. 

 

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia