Dočasné obmedzenie prístupovej pomoci pre osoby so zdravotným postihnutím na bratislavskej hlavnej stanici

14.7.2017

BRATISLAVA – Prístupová pomoc pre cestujúcich so zdravotným postihnutím na bratislavskej hlavnej stanici bude od 19. júla obmedzená. Dôvodom je oprava služobného podchodu a rekonštrukcia výťahov (výmena za samoobslužné výťahy). Prístup pre osoby so zdravotným postihnutím na nástupištia 2 až 5 preto bude možný len cez úrovňový prechod. Cestujúcich, ktorí požiadali o prístupovú pomoc, prosíme:

  • ak cestujú z Bratislavy hl. st., je potrebné, aby k Zákazníckemu centru ZSSK prišli už 45 minút pred odchodom vlaku (namiesto štandardných 30 minút),
  • ak na stanici Bratislava hl. st. vystupujú alebo prestupujú, predĺži sa čas čakania na nástupišti na zamestnanca ŽSR, ktorý im zabezpečí prístupovú pomoc, o približne 15 až 20 minút (prístupová pomoc môže byť zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa a s ohľadom na aktuálnu prevádzkovú situáciu v stanici – iné vlaky alebo nákladná doprava).

Ospravedlňujeme sa za komplikácie pri cestovaní. Predpoklad ukončenia prác je polovica roka 2018 (aktualizované v decembri 2017).

Viac informácií o objednávkach prepravy a pomoci s cestovaním nájdete na našom webe.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.