Bratislavský samosprávny kraj

4.12.2018

Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Bratislavský samosprávny kraj od 9. decembra 2018

Dôležité zmeny:

 • Z dôvodu zmeny taktovej polohy vlakov diaľkovej dopravy na linke Bratislava – Trnava –  Leopoldov došlo k zmene časových polôh všetkých vlakov na tejto linke. 
 • V rámci linky Bratislava-Petržalka – Senec, resp. s prestupom Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava sa v stanici Bratislava-Petržalka vytvoril prípoj z/na vlaky v smere Rusovce a Rajka.

Linka Bratislava – Malacky – Kúty – Břeclav (ČR) (trať 110), linka S 20 IDS BK

 • Zachované ostáva priame spojenie z Bratislavy a zo Záhoria až do Břeclavi. Obyvatelia Malaciek a ďalších záhorských obcí na úseku Malacky – Kúty – Brodské môžu naďalej využívať priame spojenie do tejto pohraničnej stanice v Českej republike, kde možno prestúpiť na diaľkové vlaky smer Viedeň a Praha.
 • V pracovných dňoch počas dopravnej špičky premávajú vlaky na úseku Bratislava – Malacky v polhodinovom intervale, mimo dopravnej špičky v hodinovom intervale.
 • V železničnej stanici Bratislava hl. st. ostávajú zachované prípojné väzby na vlaky kategórie EC, R a Os v smere/zo smeru Galanta, ako aj v smere/zo smeru Trnava.

Linka Bratislava – Pezinok – Trnava – Leopoldov (trať 120), linka S 50/S 55 IDS BK

 • Z dôvodu zmeny taktovej polohy vlakov diaľkovej dopravy na trati dochádza k zmene časových polôh všetkých vlakov na tejto trati. V CP 2018/2019 majú rýchliky a regionálne rýchliky odchod z Bratislavy hl. st. o hh:13, osobné vlaky o hh:18. Súčasne dochádza k posunu časovej polohy aj pri  vlakoch InterCity a regionálnych expresoch.
 • Zachovaná ostáva linka Trnava – Bratislava-Nové Mesto, kde premáva v pracovných dňoch v oboch smeroch 30 osobných vlakov, a to v hodinovom intervale. Táto linka je prepojená s linkou Senec – Bratislava-Petržalka tak, aby bolo vytvorené celodenné obojsmerné prepojenie Trnava – Bratislava-Petržalka s jedným prestupom. Zároveň je v stanici Bratislava-Petržalka vytvorený prípoj z/na vlaky v smere Rusovce a Rajka.
 • V rannej špičke premávajú z Trnavy do Bratislavy prímestské vlaky každých 20 minút, pričom tento interval vzniká striedaním vlakov kategórie Os a REX. Interval je zároveň naďalej doplnený o východiskové/končiace vlaky z/do Pezinka, ktoré spoločne vytváranú 15-minútový interval prímestských vlakov v čase dopravnej špičky. V pracovných dňoch mimo dopravnej špičky jazdia vlaky na linke Bratislava – Trnava a späť  v 30-minútovom intervale.
 • Celkovo prejde medzi Bratislavou a Trnavou v bežný pracovný deň v oboch smeroch spolu 78 vlakov kategórií Os a REX.
 • V železničnej stanici Bratislava hl. st. ostanú zachované prípojné väzby na vlaky kategórie EC, R a Os v smere/zo smeru Galanta, ako aj v smere/zo smeru Malacky.

Linka Bratislava – Senec – (Nové Zámky) (trať 130), linka S 60/S 65 IDS BK

 • Na traťovom úseku Bratislava – Senec – Galanta ostáva zachovaná ponuka vlakov prímestskej dopravy. Vlaky v čase rannej špičky premávajú v 20-minútovom intervale, v čase popoludňajšej špičky v 30-minútovom intervale, pričom interval vzniká striedaním vlakov kategórií Os a REX.
 • Zachovaná ostáva linka Senec – Bratislava-Petržalka, kde premáva v pracovných dňoch v oboch smeroch 30 osobných vlakov v hodinovom intervale. Zároveň je v stanici Bratislava-Petržalka vytvorený prípoj z vlakov/na vlaky v smere Rusovce a Rajka.
 • V pracovných dňoch jazdia vlaky na linke Bratislava – Senec a späť v 30-minútovom intervale.
 • V železničnej stanici Bratislava hl. st. ostanú zachované prípojné väzby na vlaky kategórie EC, R a Os v smere/zo smeru Malacky, ako aj v smere/zo smeru Trnava.

Všetky prímestské vlaky v rámci Bratislavského samosprávneho kraja sú zapojené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) a možno v nich využiť integrované cestovné lístky. Cestovné poriadky všetkých integrovaných dopravcov sú navzájom koordinované. Do vybraných železničných staníc je zabezpečovaný autobusový návoz a odvoz cestujúcich do/z vlakov.

ZSSK v Bratislavskom samosprávnom kraji:

 • vypravuje spolu 233 prímestských vlakov,
 • zastavuje v 30 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na viac než 140 km železničných tratí,
 • viac ako 85 % výkonov v prímestskej (regionálnej) doprave bude realizovať novými jednotkami (elektrické poschodové jednotky a súpravy push-pull) financovanými prostredníctvom eurofondov.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia