Banskobystrický samosprávny kraj

4.12.2018

 • Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Banskobystrický samosprávny kraj od 9. decembra 2018

Dôležité zmeny:

 • Na trati Zvolen – Šahy bude po 16 rokoch obnovená osobná doprava. Osobné vlaky začnú na trati opäť jazdiť od 2. januára 2019, a to prevažne cez pracovné dni (školské vlaky).
 • V polovici roka 2019 pribudnú prvé moderné dieselmotorové jednotky do Banskobystrického kraja. Prvé vlaky zaradí ZSSK do prevádzky na trati Zvolen – Fiľakovo, v nasledujúcich dvoch rokoch budú postupne prideľované aj na ostatné trate regiónu.
 • Vzniklo nové priame spojenie (bez prestupu) Margecany – Banská Bystrica – Zvolen s krátkym prestupom na rýchlik smer Bratislava.

Linka Zvolen – Banská Bystrica – (Vrútky) (trať 170)

 • Na trati zostáva zavedený dvojhodinový systém diaľkových vlakov so striedavým priamym spojením Bratislava – Banská Bystrica a Zvolen – Žilina – (Ostrava), kedy je potrebné medzi Bratislavou a Žilinou prestupovať vo Zvolene, resp. v Banskej Bystrici. V regionálnej osobnej doprave neprišlo k výraznejším zmenám.
 • Prímestské vlaky medzi Zvolenom a Banskou Bystricou premávajú v čase dopravnej špičky v 30-minútovom intervale, mimo špičky každú hodinu.
 • Všetky vlaky ZSSK zastavujú v zastávkach Zvolen mesto a Banská Bystrica mesto, čas jazdy medzi centrami oboch miest je do 20 minút vlakmi diaľkovej dopravy a približne 25 minút osobnými vlakmi.
 • Ide o najhustejšie využívanú jednokoľajnú železničnú trať regiónu – v pracovných dňoch prejde medzi Zvolenom a Banskou Bystricou denne 20 rýchlikov a 44 osobných vlakov.

Linka Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala (trať 172)

 • Z Banskej Bystrice do Brezna jazdia osobné vlaky v čase dopravnej špičky v hodinovom intervale, mimo nej každé dve hodiny.
 • V Banskej Bystrici sú krátke prestupné časy na dvojhodinový takt vlakov diaľkovej dopravy na trati Zvolen – Žilina a rovnako na regionálne osobné vlaky, ktoré jazdia do/zo Zvolena.
 • Počas pracovných dní premáva medzi Banskou Bystricou a Breznom spolu 31 vlakov. Vlaky zostávajú v rovnakom rozsahu ako v súčasnosti, pri niektorých vlakoch prišlo len k niekoľkominútovým posunom.
 • Na linke  Brezno – Červená Skala prišlo len k minútovým zmenám v trasách dvoch párov regionálnych vlakov kategórie Os s cieľom zjednodušenia konštrukcie trás vlakov na úseku.
 • Regionálne expresy na linke Margecany – Banská Bystrica budú v novom cestovnom poriadku prekategorizované na regionálne rýchliky. Počet pravidelných zastavení zostáva rovnaký. Na rozdiel od vlakov kategórie REX je vo vlakoch kategórie RR možné zakúpiť si rezerváciu miesta.
 • Vytvorilo sa nové priame neprestupné spojenie na trati Margecany – Banská Bystrica – Zvolen. Súprava večerného vlaku RR 822 Horehronec (Margecany 14:48 – Banská Bystrica 18:14) plynule pokračuje ďalej ako Os 7329 (Banská Bystrica 18:16 – Zvolen 18:51). Zmena zjednoduší cestovanie hlavne študentom idúcim do Bratislavy (v nedeľu okolo stovky cestujúcich s batožinami).

Linka Jesenské – Tisovec – Brezno (trať 174)

 • Na trati zostáva rovnaký počet vlakov ako v súčasnosti s niekoľkými drobnými posunmi odchodov vlakov, ktoré sa prispôsobili časom zastavovania rýchlikov v stanici Jesenské (maximálny posun 8 minút). Osobné vlaky z Rimavskej Soboty prichádzajú do Jesenského pred príchodom rýchlikov z Bratislavy/Košíc a opačným smerom odchádzajú o niekoľko minút po odchode rýchlikov.
 • V pracovných dňoch premáva na linkách Jesenské – Rimavská Sobota celkom 27 vlakov, Rimavská Sobota – Tisovec spolu 20 vlakov a Tisovec – Brezno dohromady 6 vlakov.
 • Osobné vlaky v úseku Rimavská Sobota – Fiľakovo sú vedené jednou súpravou bez nutnosti prestupu v stanici Jesenské.

Linka Zvolen – Kozárovce – (Levice) (trať 150)

 • Vlaky zostávajú v rovnakom rozsahu ako v súčasnosti. Pri niektorých prišlo k drobným časovým úpravám v odchodoch (maximálne o 7 minút) vyžiadaných zmenou technológie prác na staniciach ŽSR.
 • Systém priamych diaľkových vlakov z Bratislavy do Košíc cez Zvolen zostane aj v novom cestovnom poriadku. Z Bratislavy pôjde striedavo každé dve hodiny rýchlik do Banskej Bystrice a o ďalšie dve hodiny priamy rýchlik do Košíc (cez Zvolen).
 • Počas pracovných dní premáva medzi Zvolenom a Levicami 14 vlakov, cez víkend jazdí na tejto trase 10 vlakov.

Linka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica (trať 154)

 • Na trati zostanú jazdiť modernizované motorové jednotky 813/913.
 • Počas pracovných dní budú i naďalej jazdiť medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou 4 páry vlakov, počas víkendov 3 páry vlakov, naviazané na vlaky diaľkovej dopravy v železničnej stanici Zvolen os. st.

Linka Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Jesenské (trať 160)

 • Vlaky pôjdu takmer v identických časoch ako v CP 2017/2018, pričom dochádza len k niekoľkominútovým posunom odchodov niektorých vlakov.
 • Najvýraznejší posun (8 minút) je pri poslednom večernom osobnom vlaku Os 6237 (Zvolen 22:32 – Fiľakovo 23:57), a to na základe požiadavky zamestnancov zvolenskej spoločnosti Continental AG, ktorí sa vracajú z popoludňajšej zmeny.
 • Vlaky zo Zvolena v smere do Lučenca a Fiľakova a opačne jazdia v čase dopravnej špičky počas pracovných dní približne v hodinovom intervale, mimo nej v dvojhodinovom intervale.
 • V pracovných dňoch premáva obojsmerne medzi Zvolenom a Lučencom 31 vlakov, medzi Zvolenom a Fiľakovom 24 vlakov a medzi Fiľakovom a Jesenským 17 vlakov.
 • Od polovice roka 2019 začnú v kraji jazdiť nové vlakové jednotky typu DMJ 861 (financované prostredníctvom eurofondov – Kohézny fond OPII 2014 – 2020). Súpravy budú vybavené    wi-fi, kamerovým systémom, elektrickými zásuvkami, bezbariérovým priestranným WC, systémom automatického počítania cestujúcich. Prvé dve jednotky by mali byť zaradené do prevádzky v júni 2019 na trati Zvolen – Lučenec – Fiľakovo. V nasledujúcich rokoch (2020 – 2021) budú jazdiť aj na tratiach Prievidza – Horná Štubňa, Horná Štubňa – Vrútky, Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa, Zvolen – Jesenské – Tisovec a Zvolen – Banská Bystrica – Brezno. Výrobca ŽOS Vrútky spolu dodá 21 jednotiek (každý mesiac jednu – od mája 2019 do decembra 2020).

Linka Lučenec – Utekáč (trať 162)

 • Na linke nenastali žiadne zmeny v cestovnom poriadku.
 • Vlaky na linke Lučenec – Utekáč premávajú v oboch smeroch v čase dopravnej špičky počas pracovných dní približne v hodinovom intervale, mimo špičky v dvojhodinovom intervale.
 • Počas pracovných dní premáva na linke spolu 21 vlakov a ďalšie 2 vlaky jazdia na kratšom úseku Poltár – Lučenec.

Linka Zvolen – Dudince – Šahy (trať 153)

 • Osobné vlaky sa na trať vrátia 2. januára 2019 po 16 rokoch. Podľa požiadavky MDV SR budú jazdiť hlavne v pracovných dňoch (pre potreby študentov a pracujúcich). Vlaky budú jazdiť na linkách Zvolen – Šahy (spolu 10 vlakov oboma smermi v pracovných dňoch a 2 vlaky cez víkend), Zvolen – Krupina (6 vlakov v pracovných dňoch a 2 vlaky v nedeľu) a Dudince – Šahy (4 vlaky iba v pracovných dňoch). Vlaky budú zostavené z motorových jednotiek 813/913 (tzv. Bagety) a motorových vozňov (812).
 • Zo stanice Šahy jazdia osobné vlaky do Čaty, kde sú prípoje na vlaky do Štúrova (EC vlaky Budapešť – Praha) a Levíc (jazdia rýchliky Zvolen – Bratislava).


ZSSK v Banskobystrickom samosprávnom kraji:

 • vypravuje dohromady 252 prímestských vlakov,
 • zastavuje v 130 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na viac ako 500 km železničných tratí kraja, od januára 2019 pribudne ďalších 74 km na trati Zvolen – Dudince – Šahy,
 • najazdí v regionálnej (prímestskej) doprave viac ako 3,1 milióna vlakových kilometrov za rok (medziročný nárast o 100–tisíc km)

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov vlakov nájdete na www.zssk.sk.

 

Tomáš Kováč
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
odbor komunikácie

Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396
e-mail: 
hovorca@remove-this.slovakrail.sk | kovac.tomas@remove-this.slovakrail.sk

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).  

ZSSK od 9. decembra 2018 realizuje priemerne 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových vlakov a 1290 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Aktuality

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia